Skip to main content


1.
బతుకుతూ బతుకుతూ కనీసం ఒక్కసారైనా నిజం చెప్తామని నమ్మే దైర్యం ముందు ఆత్మకీ అసౌకర్యముంటుందని తెలిసీ, సగం గాయం చేసుకునీ కుట్లేసుకునీ, కుదుటపడీ భవిష్యత్ మీదకి పోదాం పద.

ఇంతకుముందు కూచున్న చోటులో మళ్ళీ కూచోవల్సివస్తే, ఒక బాధో సంతోషమో తప్పకుండా సొంతమవ్వాలి. పాపం తాలూకా ప్రేమనుకున్నదాన్నీ, కొద్దిగా పుణ్యం లెక్కలోకొచ్చే అమాయకత్వాన్నీ తడిమీ తడిమీ పట్టుకుందాం . జరిగిందే జరిగింది. జరిగిందే జరుగుతుంది. జరిగిందే జరగాల్సిఉంది. జీవితం ఇంతకుముందు కూడా అందరికీ ఇంతే అనేదాకా పోదాం
2.
చదివిన బల్లోనుంచి మాసినబట్టలు ఉతుక్కోకుండానే, తిరిగిన ఊళ్ళోనుంచి వొచ్చిపడ్డ యవ్వనాన్ని దాటకుండానే, భవిష్యత్ మీదకి ఎదిగిపోదాం పద. ఆరుద్రపురుగు అమ్మకి పుట్టినట్టు అందమైన రంగేదో నీలో ఉందని తెలీదు. అగరొత్తి కొనరంగు బొట్టుబిళ్ళతో మెరుస్తూ, రుతువుకి తగ్గ రంగుతో కనబడీ. . ముదురుమోదుగు తనువుతో ఈ అడివినిండిన హృదయం ముందు అంతలా పూసినందుకు అది పాపమని నీకు తెలీనందుకూ నాలో రంగుల్ని రేపెవరకూ పోదాం


3.పొగడ్డం పరిపాటేనని ప్రపంచానికి తెలిసినా, పుప్పొడిరాసుకు తిరిగే పువ్వులాగున్నావనీ మైనంలానే మెరుస్తున్నావనీ, అదనీ ఇదనీ అసౌకర్యం అంచున నిన్ను నిలబెట్టానని అనిపించికూడా, అధ్యాయం పూర్తిచేసేదాకా అభ్యాసం ఆపను. నవ్వూ నువ్వూ కవలపిల్లలు ఏం చెబుతున్నా చూసేసినట్టూ, ఏం విన్నా చేసినట్టూ, స్వాగతం పలికే మామిడాకుల మనసు తో పచ్చటి చేతులకి పసుపూ మెత్తని కాళ్ళకి పారాణి రాసుకునే దాకా, పందిట్లో నిన్ను చూసీ ఆ తర్వాత ఓ ఏడాదికి మీ వూరేపుకి వొస్తే పిల్లల ఒళ్ళు తుడుస్తూ మా అమ్మను మించిన పెద్దరికం నువ్వు మీదేసుకున్నదాకా పోదాం

4. నీడ తప్ప ఏదీ వెంటరాలేని కాలంతో కల్సి తిరిగి. గోడుతప్ప కొత్తగా గొంతులోంచి ఇంకేమీ పుట్టుకురాని పాటనెత్తుకున్నాక అలిసిపోయిన అనగనగా కధలలో మనం ఊకొడుతుంటేనే బోల్డంత నీతి. నీ పిల్లాడికి నీళ్ళేసుకుంటూ, నాతో మాట్లాడుతూ నా పేరాడికి పెట్టానని చెబితే సరిపోతుంది. నువ్వూ నేనూ రాసుకున్న పేర్లలో మొదలై, పెట్టుకున్న పేర్లతో అంతమవుతూ సినిమా లెవల్లో శుభం చెప్పుకుందాం.

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా