Skip to main content

||ముందుమాట- 8 ||


ఎందుకంతలా కురుస్తావు! నేనేమడిగినా సమాధానం చెప్పకున్నందుకు నీ కళ్ళకేసి చూసాక నా మనసంతా మబ్బుపట్టుద్ది. నీ కనుగుడ్లు ఎందుకు మబ్బుల్లా మరింత నల్లగున్నాయో ఎందుకు నావైపలా చూసి మెరుస్తున్నాయో తెలిసేసుకుంటాను. నాకప్పుడు నోరుజారడం మామూలే. ఛీ ఛీ అంటూ నీకది తోచిపుచ్చడం అలవాటే. ఇంకెంతకాలం ఇలా సాధాసీదాగా ప్రేమించుకుందాం అనడుగుతాను. నువ్వేమో మిగిలిపోయిన మాటల్ని అలాగే మిగలనిస్తూ కొబ్బరి ముక్కని మాత్రం తినమని చేతికిస్తావు. అచ్చం నీకు నచ్చినట్టే కొరుక్కుతింటాను. నువ్వేమో ఆ ఆకల్ని గుర్తించేస్తావు.

వానాగిపోయింది వెల్పోదామా అనడుగుతుంటే నేలమీద పారే ఆ నీట్లో, ఆ నురగలో తేలెళ్లిపోతున్న ఏదో ఒక పుల్లను తొక్కిపెట్టి, పద నీకు నచ్చితే ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోదాం అంటాను. చాలు నీ సోదాపు అంటుంటావు. నువ్వు చిన్నపుడు కాగిత్తప్పడవ చేసొదిలావా అనడుగుతుంటే నన్నలా నీళ్ళలోకి నిర్ధాక్షిణంగా తోసేస్తావు. అపుడు తడుస్తాం మనం అచ్చం చిన్నపిల్లల్లాగ. మనలో ఆరాటం ఆరిపోయింతర్వాత ఆ కురిసిన నీళ్ళన్నీ ఇంకిపోయింతర్వాత తడిచిన నీ దేహం చూస్తూ నా మెదడుకి మబ్బు పట్టనంతవరకూ మనం పెద్దాళ్లమన్న సంగతి నాకసలే గుర్తురాదు. మళ్ళీ నీయంతట నువ్వు కురిసేంతవరకూ నాకు వానంటే ఏంటో తెలీదని అబద్దమే చెబుతాను. తడిచిన దేహంతో నిన్ను చూడాలనే కోరుకుంటాను.

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా