Skip to main content

ముందుమాట- 7


పెదాలనుంచి పెదాలగుండా మెదళ్ళలోకి ముద్దిచ్చినపుడు మనం కళ్ళు మూసుకున్నందుకే మెదడుది ప్రేమనీ, పెదాల్ది మోహమనీ తెలీలేదు . ఎంతసేపలా గుటకలేస్తావ్ ఏదో ఒకటి మాట్లాడు అన్నప్పుడు సూరీడి ఎరుపునీ చంద్రుడి తెలుపునీ పొగుడుతాను. తొక్కలోసోది చెప్పొద్దంటావు. అపుడు నేను నీ వైపు నువ్వు నావైపు చూస్తే చిర్నవ్వడం తప్పదు మనకు. లేటవుతుందా అనడిగితే నీ సమక్షంలో చీకటిపడదన్నావు. అవును అద్దరాత్రి నిద్దర్రానపుడు మాట్లాడుకునీ మాట్లాడుకునీ మనం తెల్లారిపోయాం.
 నీళ్లంటే ఇష్టమన్నావనీ నాతోపాటు తీసుకెళ్తాను. అందీ అందని తామర పువ్వుల్ని కోసిస్తాను. పూలను విదిల్చాక నీటిబొట్టు నీ బుగ్గలమీద పడ్డందుకూ నేను దాన్ని తుడుస్తున్నందుకూ తిడతావు. దానికీ మగబుద్దని పేరెడతావు. దూరంగా జరిగి కూర్చుని దగ్గరకు రాలేదెందుకని కోపగిస్తావు. నీళ్ళ లోతుని గురించీ నీటి అడుగున దాగున్నదాని గురించీ ఆలోచిస్తుంటే ఉలికిపడేట్టు రాయేస్తావ్ . నాకు నీలాగ గులకరాళ్ళకి అలక నేర్పడం తెలీదు. అందుకనే నువ్వేమన్నా అను. మళ్ళీ వచ్చి ముట్టుకుంటాను. ముద్దెట్టుకుంటాను.

Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …