Skip to main content

||ముందుమాట- 3||

ఎప్పుడూ ఏమ్మాటలవి నీకు సిగ్గేలేదా అంటుంటావు. నాకు నవ్వు రాదు అయినా నవ్వడం తప్పదు. లోలోపల లోబరచుకోవడం గురించి కుట్రపన్నుతాను. తెలిసీ లేదా తెలియక ఒకేలా ఉంటావు నువ్వు . నేను లోతుగుండెల మనిషినని ఏదీ అర్ధం కానివ్వకుండా వ్యర్ధమూ కానివ్వకుండా మసులుతానని మళ్ళీ నువ్వే అంటావు . ఇంకేదైనా చెప్పు అనేస్తాను. పెళ్ళిచేసుకుందాం అంటుంటావు. సరే తర్వాత ఏంచేద్దాం అనడిగితే పొద్దుటే చుక్కలు చూపిస్తాననీ గుమ్మం ముందు ముగ్గేస్తాననీ ఆ ముగ్గులో నన్ను దించేసి మెలికలు తిప్పిస్తానని ఏదేదో చెబుతావు. అన్నీ అలాగే ఊకొడుతూ నువ్వు లయ తప్పకుండా ఇంకేం చేస్తావు అనడుగుతాను. నేనేనా నువ్వూ చెప్పు అన్నట్లు చూస్తుంటే నీ ముగ్గుచిప్పకి ముద్దెడతాననీ , నీ మెలికలన్నిటికీ రంగద్దుతాననీ అంటాను. అంతేనా అన్నట్టు మళ్ళీ ఓ చిన్నచూపు.

        నడుస్తూ నడుస్తూ చేతికి తగిలిన గోరింటాకు రొబ్బ విరిచి ఇదంటే ఇష్టం నాకు అంటుంటావు. అవును అదీ తెచ్చిస్తానంటాను. ఇంకా వంక వెతికి నలిపేస్తాననీ ఆ గోరింటాకును నలిపేస్తాననీ ముద్దుగా ముద్దలు చుట్టి వేళ్ళచుట్టూ అంటిస్తాననీ అంటాను. కదలకుండా చేసి నీ చేతులు కదలకుండా చేసి పండిస్తాననీ గోరింటాకు పంట పండిస్తాననీ అంటాను. చీపో అంటూ ఉండబట్టలేని ఉదాత్తతతో దూరం జరిగిపోతావు.

అవును నీలోని ఉదాత్తత నా దగ్గరా ఉంది . ఎలాగంటావా? మనం ఒకర్నొకరం మించుకునీ ప్రేమించుకునీ ఆత్మల్లోంచి పారిపోయి దేహాలలోకి దాగిపోయి శ్రమించీ విశ్రమించీ చెమటతో పక్కకు వొరిగాక ఆత్మలూ దేహాలూ ఒక్కటైపోయి నిజంలోకి వస్తూ వస్తూ విన్న నీ మూలుగు నేను జీవరాగమనే అంటాను. ఏం అది ఉదాత్తత కాదా? అయితే నేనిక చెడ్డవాన్నేనని చెప్పేసెయ్

Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …