Skip to main content

||ముందు మాట-2 ||

నా లోచనాలూ నా ఆలోచనాలూ తప్పేనని అంటుంటావనీ నేను కాస్త విసుగ్గానూ వికారంగానూ తోస్తాను కామోసు. నేను మొరటోన్ననీ నా మాటలెపుడూ కటువేననీ అంటుంటే అలవాటు ప్రకారం అటెటో చూస్తాను. ఏదో చెప్తానన్నావ్ ఏంటదీ అని నువ్వేసిన ప్రశ్నకి గుటకలు వేస్తూ అభ్యర్ధనలాంటి ప్రశ్నలడుగుతాను మరి రెండోది అన్నపుడు మొదటి జవాబుకి నువ్విచ్చిన చొరవతో తెచ్చుకున్న ధైర్యంతో అడగాలనే అనుకుంటూ నీముకం చూల్లేక ఎటో తిప్పుకునీ అదీ అడిగేస్తాను . చూళ్ళేదు గనక నువ్వు నవ్వినట్టు అనిపిస్తున్నా నిర్దాక్షినంగా అది నిర్దారించుకోలేను. అప్పటి మన మౌనం భరించలేనంత భాదగా ఏదో పాపం చేసి వైతరణీ నదిని దాటుతున్నట్టే ఉంటుంది .

ఇక మూడోదేంటీ అంటుంటే నువ్వసలు వింటున్నావా లేదా అన్న దేహంతో సందేహంతో చేతుల్లోకి చేయి తీసుకుని మతించేసావు ఇక అనుమతించేసావు అన్నట్టుగానే మళ్ళీ అడిగేస్తాను. అప్పుడు సమాధానంగా చేతిలో చేయి తప్పిస్తున్నవో తీసేసుకుంటున్నావో అర్ధం కాదు. మనకు దొరికిన అర్ధగంటకూ మౌనం అర్ధాంగీకారం కాదనే కథ నాకు తెలుసు గనక ఇంకా ఏదన్నా చెబుతావనే ఎదురుచూస్తాను. ఏంకావాలో ఎందుకు కావాలో చెబుతున్న కొద్దీ వినేసి నా చేతిలో నలుగుతున్న నీ జడబంతి పువ్వును లాక్కుంటూ పువ్వుని వాసన చూసి ముద్దెట్టుకున్నదీ , ముద్దెట్టుకునీ వాసన చూసిందీ వేరు వేరని అంటావ్. నాకేమో మెడబడి మాటరాదు. ఇకపై పువ్వుల్ని కేవలం ప్రేమిస్తానని మాటిస్తాను. సున్నితత్వం తెలిసేంతవరకూ క్షమిస్తావా?

Comments

 1. ఏదో కథలా , పాఠం లా కాక కవితలా లైన్ల వారీగా వ్రాయండి .. చదవడానికి బాగుంటుంది.
  ఎలా అంటే -
  ఇక మూడోదేంటీ అంటుంటే
  నువ్వసలు వింటున్నావా లేదా అన్న దేహంతో
  సందేహంతో
  చేతుల్లోకి చేయి తీసుకుని మతించేసావు
  ఇక అనుమతించేసావు అన్నట్టుగానే
  మళ్ళీ అడిగేస్తాను. అప్పుడు
  సమాధానంగా చేతిలో చేయి తప్పిస్తున్నవో తీసేసుకుంటున్నావో అర్ధం కాదు.
  మనకు దొరికిన అర్ధగంటకూ
  మౌనం అర్ధాంగీకారం కాదనే కథ నాకు తెలుసు
  గనక ఇంకా ఏదన్నా చెబుతావనే ఎదురుచూస్తాను.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా