Skip to main content

||ముందు మాట-2 ||

నా లోచనాలూ నా ఆలోచనాలూ తప్పేనని అంటుంటావనీ నేను కాస్త విసుగ్గానూ వికారంగానూ తోస్తాను కామోసు. నేను మొరటోన్ననీ నా మాటలెపుడూ కటువేననీ అంటుంటే అలవాటు ప్రకారం అటెటో చూస్తాను. ఏదో చెప్తానన్నావ్ ఏంటదీ అని నువ్వేసిన ప్రశ్నకి గుటకలు వేస్తూ అభ్యర్ధనలాంటి ప్రశ్నలడుగుతాను మరి రెండోది అన్నపుడు మొదటి జవాబుకి నువ్విచ్చిన చొరవతో తెచ్చుకున్న ధైర్యంతో అడగాలనే అనుకుంటూ నీముకం చూల్లేక ఎటో తిప్పుకునీ అదీ అడిగేస్తాను . చూళ్ళేదు గనక నువ్వు నవ్వినట్టు అనిపిస్తున్నా నిర్దాక్షినంగా అది నిర్దారించుకోలేను. అప్పటి మన మౌనం భరించలేనంత భాదగా ఏదో పాపం చేసి వైతరణీ నదిని దాటుతున్నట్టే ఉంటుంది .

ఇక మూడోదేంటీ అంటుంటే నువ్వసలు వింటున్నావా లేదా అన్న దేహంతో సందేహంతో చేతుల్లోకి చేయి తీసుకుని మతించేసావు ఇక అనుమతించేసావు అన్నట్టుగానే మళ్ళీ అడిగేస్తాను. అప్పుడు సమాధానంగా చేతిలో చేయి తప్పిస్తున్నవో తీసేసుకుంటున్నావో అర్ధం కాదు. మనకు దొరికిన అర్ధగంటకూ మౌనం అర్ధాంగీకారం కాదనే కథ నాకు తెలుసు గనక ఇంకా ఏదన్నా చెబుతావనే ఎదురుచూస్తాను. ఏంకావాలో ఎందుకు కావాలో చెబుతున్న కొద్దీ వినేసి నా చేతిలో నలుగుతున్న నీ జడబంతి పువ్వును లాక్కుంటూ పువ్వుని వాసన చూసి ముద్దెట్టుకున్నదీ , ముద్దెట్టుకునీ వాసన చూసిందీ వేరు వేరని అంటావ్. నాకేమో మెడబడి మాటరాదు. ఇకపై పువ్వుల్ని కేవలం ప్రేమిస్తానని మాటిస్తాను. సున్నితత్వం తెలిసేంతవరకూ క్షమిస్తావా?

Comments

 1. ఏదో కథలా , పాఠం లా కాక కవితలా లైన్ల వారీగా వ్రాయండి .. చదవడానికి బాగుంటుంది.
  ఎలా అంటే -
  ఇక మూడోదేంటీ అంటుంటే
  నువ్వసలు వింటున్నావా లేదా అన్న దేహంతో
  సందేహంతో
  చేతుల్లోకి చేయి తీసుకుని మతించేసావు
  ఇక అనుమతించేసావు అన్నట్టుగానే
  మళ్ళీ అడిగేస్తాను. అప్పుడు
  సమాధానంగా చేతిలో చేయి తప్పిస్తున్నవో తీసేసుకుంటున్నావో అర్ధం కాదు.
  మనకు దొరికిన అర్ధగంటకూ
  మౌనం అర్ధాంగీకారం కాదనే కథ నాకు తెలుసు
  గనక ఇంకా ఏదన్నా చెబుతావనే ఎదురుచూస్తాను.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …