Skip to main content
తొక్కుడుగడ్డి పోగేసి నిప్పంటించి పొగపెట్టి
గేదెలకు గడ్డేసాక రుమాలుతో అరుగు అటూ ఇటూ తుడిసి నడుమాల్చుతావ్
ఆ సల్లదనానికి మెల్లగా కల్లుమూస్తావ్

నువ్వు పొగెడతావనీ గడ్దేస్తావనీ అరుగుమీద అటూ ఇటూ తుడిసి పడుకుంటావనీ
చల్లగా కల్లుమూస్తూ నన్ను పిలుస్తావని తెలుసు నాన్నా
అయినా నీదరికి రాను.

ఒగటిరెండు సార్లు పిలిచీ నిద్రోతున్నావని తెలీకుండా నిద్దరోయి
కలవరింతల్లో ఒరేయ్ రాజూ అన్నాక
నాకు ప్రాణం లేచొస్తాది. నా నిద్రపుడు నిజంగా చస్తాది
తాగున్న నీకు ఓ చెంబుడు నీళ్ళు పక్కనెట్టి నా దాహం తీర్చుకుంటాను

అవునా ?

నిద్రని నటించిన నువ్వేమో నవ్వుతావు
పక్కన రుమాలు పరిచి మాటాడకపోతే నేనూ ఆ పక్కనే పడుకుంటాను.

మిణుగురుల సంగీతంతో చీకటిలో మన రాత్రి నిద్దరోయాక
ఆరుబైట చిరుగాలికి కొబ్బరాకుల్లా కదుల్తూ
ఆగీ ఆగీ నేనే అడుగుతాను
నాన్న ఎందుకు కలవరిస్తావని

నువ్వేమో నవ్వుతావు
పిలుపు కలవరింతగా మారిందని
ప్రేమను నిర్ధారించుకుని పడుకుండిపోతాను

నాన్నా
ప్రేమే పిలుపును కలవరింత చేస్తాదని
నువ్వైనా చెప్పు నిద్దర్రాని డాడీలకి

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా