Skip to main content

వానొస్తుంటే

నేలమీదికి వాన చినుకులు రాలిపడుతుంటాయి. ఆకాశంమ్మీద మెరుపు మెరుస్తూ ఉంటుంది. అపుడు భూమీ , దిక్కులూ ప్రశాంతంగానూ ప్రకాశంగానూ ఉంటాయి. అచ్చం నీలాగ, నాలాగ , మన నవ్వులాటి ఇంద్రధనస్సులాగ.
ఆ జారుతున్న వంతెనమీదే నీట్లోకి కాల్లుచాపి, మెల్లిగా పక్కకి జరిగి చెయ్యిమీద చెయ్యేసి నేనంటే ఎంతిష్టమని అడుగుతావు.
దారితప్పిన మేఘం ఉన్నట్టుండి కురిసినట్టు ఆలోచన ఆపేసి ఎంతోకొంతని చేత్తో నీకు చూపిస్తాను
అపుడు వాన వెలిసినంత పూర్తిగా నువ్వూ నేనూ నవ్వేస్తాం.

మొన్న మనకి బస్సులో కలిసిన వైజాగ్ శర్మగారు విరాటపర్వం మూసేసి
తడుస్తున్న కుక్కనీ , మనవడి చెప్పుల్నీ ఇంట్లోకి తెస్తాడు
గడపదగ్గర గోనేసంచేసి , గొడుగట్టికెళ్ళని కొడుకు తడిచొస్తున్నాడోలేదోనని ఎదురు చూస్తాడు.
కూరగాయలు కొనడం మానేసి కొడుకుకి కొంగుకప్పి తీసుకొస్తున్న తన పెళ్ళాన్ని
పెంకులమీదనుంచిరాలే నీటిబొట్టైచూసి వాన ఆగినా తనుమాత్రం మురుస్తూనే ఉంటాడు.

ముంగటేడాది ఇల్లునెయ్యక ఇపుడు వాన కురుస్తుంటే మొగుణ్ణి తిడుతూ కమలమ్మ కాగిత్తప్పడవ చేస్తూనేవుంది. తిట్లువింటూనే గుమ్మముందు పారే నీల్లలాగే గలగలా నవ్వేసి
తలతుడ్చుకోడానికి కమలమ్మ మొగుడు దగ్గరికొస్తాడు. చిల్లున్న చోట చెంబులూ గిన్నెలూ పెట్టిన
టిక్ టిక్ మన్న ఆ సంగీతానికి పేదరికపు దర్శకత్వం భలే బాగుంటుందపుడు. ఆక్కడ చల్లగా నిద్రుస్తున్న వాళ్ళను చూసి వాన నిజంగానే నవ్వుతూ ఆ సంగీతాన్ని అలాగే వినిపిద్దామని ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తూనే ఉంటుంది.

ఇలాగే వానొస్తుంటే ఇంకా కొన్ని గుర్తొచ్చి , కళ్ళూ మేఘాలూ పోటీపడతాయ్
వాన కురుస్తుందో మనుషుల్ని స్మరిస్తుందో అంతుపట్టదు నాకు .

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …