పోస్ట్‌లు

June, 2014లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

వాట్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్

ఎప్పుడూ వాట్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్ అంటే ఏం చెప్పనూ!

పొద్దున్నే వాకింకెళ్లినపుడు ఆ లాస్ట్ కి పోతే స్కై కిందకొస్తదనీ
మా డాడీ దాన్ని బైక్ మీద పట్టుకొస్తాడనీ అనే పిల్లాల్లోన్ని అమాయకత్వాన్ని
పోన్ లో టైమ్ చూసుకుంటూ దాటిపోవాలి.

వొంగూని పైకిలేస్తూ నడుం సరిచేసుకుని పక్కనే రాలిన తురాయిపువ్వును చూసి
తుంటరి పనులెన్నో తోడుతెచ్చుకోవాలి.

వదులైన లేస్ బిగిస్తే పడిన ఆ హడావుడి ముడిని విప్పుతూ, ఆ పక్కన గడ్డిమీద కాళ్ళు చాపుకుని నవ్వుతున్న ముసలాన్ని ఎలా విష్ చెయ్యాలో తెలీక నవ్వు మాత్రమే వచ్చుద్ది నాకు

వాట్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్ అన్నట్టు ఎవరైనా చూస్తే
స్మైల్ ఫరెవర్ అన్న సమాదానం నా అంతట నేనిచ్చింది కాదు.

దారి

ఒక పచ్చాత్తాపం పలకరింపుల్ని కోరుతున్నాక

మొహమాటాలు దారితప్పిస్తాయ్


ఇదంతా తెలీనిదా ఏంటి ?


నాకు నువ్వు, నీకు నేనూ కాదుగానీ దారులే ఒకదానికొకటి ఎదురవుతాయ్

వాటిలోనుండి తప్పుకోలేక, తలలెత్తి చూడనూలేక తప్పున్నవాడు కుదించుకుపోతాడు

మిగతావాడు చూస్తావని ఆశగా ఉన్నా ఎదురుపడ్డందుకో, ఎలా ఉన్నావని అడుగుతున్నందుకో

చూసీ చూడనట్టు తప్పుకుంటున్నందుకో నవ్వాలి మరి.


మాటల్లేని దారులన్నీ మనుసుల్లేని దారులకంటే నిర్మానుష్యంగా ఉంటాయని తెలిసీ ఇద్దరు కలిసిపోయాక

నవ్వులు శాస్వతం కావాలి. క్షమించడాలు ప్రేమించడం కిందకి వచ్చేయాలి

పాత మొలతాడు

happy fathers day


మెట్టు దిగేటపుడు తూలే నా అడుక్కి తోడైన చేతుల్ని
ఇంకా పట్టుకూనే ఉన్నా !
అందని సైకిల్ ఎక్కుతున్నపుడూ, ఫెడల్ జారి పడిపోయినపుడూ
కొట్టుకుపోయిన చేతుల్ని , ఆ చేతికంటిన మట్టిని ఇంకా గుర్తు పెట్టుకునే ఉన్నా

బోడి మొలమీద బొందులాగూని ఎక్కించి కట్టిన చేతిని
పదో తరగతి పాసైనపుడు తాయిత్తు చేతికి
వాచీ పెట్టిన చేతినీ మొన్నీమధ్యే ముద్దెట్టుకున్నా!

పాతికేళ్ళకు ఇంకా పాత మొలతాడే ఎందుకుందో తెలుస్తున్నాక
ఒకడి చేతులెపుడూ అద్భుతాల్ని చేస్తాయని అనిపిస్తున్నాక

ఆశానికి ఎత్తుకుని అరికాలు ముద్దెట్టుకునే మా నాన గుర్తొస్తాడు