Skip to main content

||దృవ్ తార ||బయాన్ని బయటపారేద్దాం

నువ్వోచ్చేయ్ నువ్వోచ్చేయ్

బయం పారేద్దామ్ తసీ అని నువ్వన్నపుడల్లా

నీ గుండెమీద గుప్పెట పెట్టి బయాన్ని బయటకు తీసి

మట్టి చేలలోనూ , కొండ గుట్టలోనూ

బాల్యాన్ని కోల్పోయిన బయాన్ని నేను తీసుకున్నానుఒకరోజు కలిసి మనం ఒక్కరమైపొయాక

ఒరేయ్ నాకు బయమేస్తుంది

ద్రువ్ గాడు పక్కన లేడని

నేను నిద్రున్నపుడు

నాతోటీ, నా డైరీ తోటీ ఏం చెబుతానో తెలుసా

"మనం పడ్తుందామ్ తసీ" పడ్తుందామ్కాలాన్ని వెనక్కి తిప్పలేమని ఎవరన్నా అన్నాక

తీస్కోచ్చి నిన్ను చూపించాలనుంది.

వాళ్లతోటీ "మనం పడ్తుందామ్ అనిపించాక

వాళ్ళని చిన్నోల్ని చేసి నీ చుట్టూరా వదిలేయాలని ఉంది.

మెడచుట్టూ చెయ్యేసి

తసీ మనం పారిపోదాం అన్నప్పుడు

నన్ను నీకు కట్టేసుకుని

దుప్పట్లోకి దూరిపోయి ధ్రువ తారని వెతికానుఅందుకే లేచే సరికి నువ్వు గుర్తొచ్చిన రోజున

తసీ మనం ఆపీసుకెల్లాలని నేను కేకలేస్తే

నా దోస్తు నన్ను చిన్నపిల్లాడన్నాక

నాకో దృవతార గుర్తొచ్చి కల్లెంబడి నీల్లొస్తాయి

(పిల్లల్తో పిల్లానైపోయి ! ఓ రోజంతా పిల్ల పనులు చేసాక , నాకు ఒకరోజంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యేవరకూ అన్నమాట ద్రువ్ గాడికోసం రాసింది కృష్ణ మోహన్ , అపర్ణల కొడుకు )

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా