||దృవ్ తార ||బయాన్ని బయటపారేద్దాం

నువ్వోచ్చేయ్ నువ్వోచ్చేయ్

బయం పారేద్దామ్ తసీ అని నువ్వన్నపుడల్లా

నీ గుండెమీద గుప్పెట పెట్టి బయాన్ని బయటకు తీసి

మట్టి చేలలోనూ , కొండ గుట్టలోనూ

బాల్యాన్ని కోల్పోయిన బయాన్ని నేను తీసుకున్నానుఒకరోజు కలిసి మనం ఒక్కరమైపొయాక

ఒరేయ్ నాకు బయమేస్తుంది

ద్రువ్ గాడు పక్కన లేడని

నేను నిద్రున్నపుడు

నాతోటీ, నా డైరీ తోటీ ఏం చెబుతానో తెలుసా

"మనం పడ్తుందామ్ తసీ" పడ్తుందామ్కాలాన్ని వెనక్కి తిప్పలేమని ఎవరన్నా అన్నాక

తీస్కోచ్చి నిన్ను చూపించాలనుంది.

వాళ్లతోటీ "మనం పడ్తుందామ్ అనిపించాక

వాళ్ళని చిన్నోల్ని చేసి నీ చుట్టూరా వదిలేయాలని ఉంది.

మెడచుట్టూ చెయ్యేసి

తసీ మనం పారిపోదాం అన్నప్పుడు

నన్ను నీకు కట్టేసుకుని

దుప్పట్లోకి దూరిపోయి ధ్రువ తారని వెతికానుఅందుకే లేచే సరికి నువ్వు గుర్తొచ్చిన రోజున

తసీ మనం ఆపీసుకెల్లాలని నేను కేకలేస్తే

నా దోస్తు నన్ను చిన్నపిల్లాడన్నాక

నాకో దృవతార గుర్తొచ్చి కల్లెంబడి నీల్లొస్తాయి

(పిల్లల్తో పిల్లానైపోయి ! ఓ రోజంతా పిల్ల పనులు చేసాక , నాకు ఒకరోజంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యేవరకూ అన్నమాట ద్రువ్ గాడికోసం రాసింది కృష్ణ మోహన్ , అపర్ణల కొడుకు )

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు