Skip to main content

|| న్యూడ్ వర్డ్||నన్నుపైనుంచడం నీకు చెల్లినపుడు

కళ్ళ కాటుకని చెంపలకు తుడిచేసి

నీ చెవిదాకా కారుతున్న నన్ను, వేలితో తాకి

సుఖ శిఖరం చేరామని నిర్ధారించుకుని

నేనూ ఏడ్చేసాను తెలుసా !

ఏ మేన్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అన్నాక

ఐ సైడ్ " నథింగ్ "మెడ నుంచి జెడ ఏ దారిన పోయిందోనని

వెనక్కి తిరిగి వీపునడిగాక

రెండురాళ్ళ మధ్య బందీ అయ్యిందని చెప్పేసి

నాకంటే నువ్వు బాగా ఇదనిపించుకున్నావ్ .

నీముందు మాట్లాడడం నాకెప్పుడూ రాదు గనక

కళ్ళతో నవ్వడం చూసి, ఏంటన్నట్టుగా నేనూ కల్లెగరేస్తే

యూ సెడ్ "నథింగ్"
మీ అమ్మానాన్న నీకు మాటలే నేర్పారా అంటుంటే

ఏమో

వాళ్ళూ ఇలానే మాట్లాడుకున్నారేమో అన్న సమాదానాన్ని

నేను చెప్పకుండానే నువ్వు తీసేసుకున్నాక

నువ్వూ మాట్లాడు అని నేనంటుంటే

ఐ నీడ్ యూ "నాతోనే ఉండు" అని నువ్వన్నపుడు

ఐ సెడ్ "నథింగ్".
బాగా దూరంగా వచ్చినట్టున్నామని

ఏమన్నా తెచ్చుకు తిందామా అంటే

ఇక్కడేముంది "నేను తప్ప" అన్నపుడు

మొదటిసారి నాకు ఆకలయ్యింది

అదిగో అప్పుడు "తినొచ్చునా"? అని నేనడగ్గానే

యూ సెడ్ "నథింగ్" .బస్టాండ్ కి నడిచెళ్తూ

ఈ ఇయరంతా ఏం చేశావ్ అనడిగితే

ముప్పైయొకటో తారీకు మాత్రమే గుర్తుంది నాకు

కాకినాడనుండి కోటిపల్లి కి జీవితాంతమూ చేసిన జర్నీలో

ఏమీ లేదనడాన్ని నేర్చుకుని

ఐ సెడ్ "నథింగ్ "ఆ తర్వాత ముప్పై యొకటో తారీకు

ఆ మర్నాడు ఒకటో తారీకు నాకు వస్తూనే ఉంది.

మరి నీకేదీ అని నేనడిగితే

హి సెడ్ "నథింగ్"
నావల్లకాక నేను బ్రతికున్నాక

ఇదిగో చివరికి ఇవేళొకడు

"హే వాట్ ఆర్ ద ప్లాన్స్ టుడే" అన్నప్పుడు

ఐ సెడ్ "నథింగ్"నిజమే ఏమీలేకపోవడం నగ్నత్వమని నువ్వు చెప్పింది గుర్తొచ్చాక

"నథింగ్" ఈజ్ ఎ న్యూడ్ వర్డ్ అని ఏడవకుండా రాయలేను.


(కృష్ణవేణి కి మళ్ళీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు )

Comments

  1. వావ్ ఐ హేవ్ నో వర్డ్స్

    ReplyDelete
  2. అందుకే నీవు మాయా మోహిత కృష్ణ తత్వానివి

    ReplyDelete
  3. అమ్మో నిందే నా మీద

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా