Skip to main content

|| న్యూడ్ వర్డ్||నన్నుపైనుంచడం నీకు చెల్లినపుడు

కళ్ళ కాటుకని చెంపలకు తుడిచేసి

నీ చెవిదాకా కారుతున్న నన్ను, వేలితో తాకి

సుఖ శిఖరం చేరామని నిర్ధారించుకుని

నేనూ ఏడ్చేసాను తెలుసా !

ఏ మేన్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అన్నాక

ఐ సైడ్ " నథింగ్ "మెడ నుంచి జెడ ఏ దారిన పోయిందోనని

వెనక్కి తిరిగి వీపునడిగాక

రెండురాళ్ళ మధ్య బందీ అయ్యిందని చెప్పేసి

నాకంటే నువ్వు బాగా ఇదనిపించుకున్నావ్ .

నీముందు మాట్లాడడం నాకెప్పుడూ రాదు గనక

కళ్ళతో నవ్వడం చూసి, ఏంటన్నట్టుగా నేనూ కల్లెగరేస్తే

యూ సెడ్ "నథింగ్"
మీ అమ్మానాన్న నీకు మాటలే నేర్పారా అంటుంటే

ఏమో

వాళ్ళూ ఇలానే మాట్లాడుకున్నారేమో అన్న సమాదానాన్ని

నేను చెప్పకుండానే నువ్వు తీసేసుకున్నాక

నువ్వూ మాట్లాడు అని నేనంటుంటే

ఐ నీడ్ యూ "నాతోనే ఉండు" అని నువ్వన్నపుడు

ఐ సెడ్ "నథింగ్".
బాగా దూరంగా వచ్చినట్టున్నామని

ఏమన్నా తెచ్చుకు తిందామా అంటే

ఇక్కడేముంది "నేను తప్ప" అన్నపుడు

మొదటిసారి నాకు ఆకలయ్యింది

అదిగో అప్పుడు "తినొచ్చునా"? అని నేనడగ్గానే

యూ సెడ్ "నథింగ్" .బస్టాండ్ కి నడిచెళ్తూ

ఈ ఇయరంతా ఏం చేశావ్ అనడిగితే

ముప్పైయొకటో తారీకు మాత్రమే గుర్తుంది నాకు

కాకినాడనుండి కోటిపల్లి కి జీవితాంతమూ చేసిన జర్నీలో

ఏమీ లేదనడాన్ని నేర్చుకుని

ఐ సెడ్ "నథింగ్ "ఆ తర్వాత ముప్పై యొకటో తారీకు

ఆ మర్నాడు ఒకటో తారీకు నాకు వస్తూనే ఉంది.

మరి నీకేదీ అని నేనడిగితే

హి సెడ్ "నథింగ్"
నావల్లకాక నేను బ్రతికున్నాక

ఇదిగో చివరికి ఇవేళొకడు

"హే వాట్ ఆర్ ద ప్లాన్స్ టుడే" అన్నప్పుడు

ఐ సెడ్ "నథింగ్"నిజమే ఏమీలేకపోవడం నగ్నత్వమని నువ్వు చెప్పింది గుర్తొచ్చాక

"నథింగ్" ఈజ్ ఎ న్యూడ్ వర్డ్ అని ఏడవకుండా రాయలేను.


(కృష్ణవేణి కి మళ్ళీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు )

Comments

  1. వావ్ ఐ హేవ్ నో వర్డ్స్

    ReplyDelete
  2. అందుకే నీవు మాయా మోహిత కృష్ణ తత్వానివి

    ReplyDelete
  3. అమ్మో నిందే నా మీద

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …