Skip to main content

||ఎంగిలాకలి ||మీసాల దగ్గర ఎంగిలి అంటుకుందని
కళ్ళతో సైగ చేసావ్
కడుక్కోలేక నీ చెంగుకు తుడిచేసా
నవ్వుకుని చేయి ముందుకు చూపిస్తే నడిచాను

ముందెప్పుడో దాహం అలాగే దాటవేసావ్
ఆకలిఊసు లేనేలేదు
కళ్ళతోనే అన్నీ నింపేసి కాదనకుండానే తప్పుకున్నావ్
మాట్లాడింది లేదు , మాట్లాడడానికీ లేవు
మౌనం మన సంభాషణై మన మాటలన్నీ దాచేసింది.

నిన్ను చూడ్డానికనే నేనోచ్చాను
మా ఊళ్ళో చలేసినప్పుడు మంటేసి
నువ్వొస్తావని కూర్చునున్నాను
అమ్మొచ్చి
చలేస్తే ఏడవకూడదని చెప్పేదాకా
పుల్లలు ఎగదోస్తూ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావనే అనుకున్నాను

పండక్కి ఇంటికొస్తే ఏడవ్వు కదరా అని తమ్ముడెందుకడిగాడో తెలీలేదు
నేను బాగానే ఉన్నానే అని బయల్దేరాక
మనుసులు లేరనో , ప్రేమలు చనిపోవనో నాకు తెలీదు
మా ఊరెలితే ఎందుకో ఎప్పుడూ ఏడవడం తప్పదు


అక్కడ కొబ్బరిచెట్ల గట్టుమీద గుట్టుగా నిద్రోవడం తెలిసినపుడు
నేను ఒక్కడినే కాదు, నా నిండా నువ్వుండి
వేచి చూడ్డమే జీవితమౌతుంది.
మా అమ్మకూడా ఇంటిదగ్గర అన్నంపెట్టి చూస్తున్నట్టు
పేగుల్ని నలిపే ఆకలి గుర్తుచేసాక
మీసాలకి ఎంగిలి అంటించుకోడానికి మళ్ళీ నేను లేచెల్తాను

(మధ్యాహ్నం తినేటపుడు మా కృష్ణవేణి గుర్తొచ్చింది, నా మీసాలకి అంటిన ఎంగిలి నేనే నా కర్చీఫ్ తో తుడుచుకోవాల్సోచ్చింది )

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా