Skip to main content

||రుమాలు మూట ||నానా సందాల బేగోచ్చేయ్ అన్నమాట పదిసార్లు విన్నాడుగనకే
నాన్నోస్తాడు ! బాణాసంచ తెస్తాడు
రాత్రవుతుంది మా ఊళ్ళో !
చూసీ చూసీ అమావాస్య సాయంత్రం చిక్కబడి చీకటైపోయిందా?

పూజైపోయింది, అమ్మ ఇంకా ఎదురుచూస్తుంది
అందుకే నాన్నోస్తాడు బాణాసంచ తెస్తాడు
ఎదురింటరుగు మీద ఎలిగించిన సిచ్చూబుడ్ది మా వాకిట్లో చిందులేసే చిన్నోడూ, రెంటిదీ ఒకే కాంతి
అమ్మ మాత్రం అరుగు మీద నూనె దీపం
ఇంకా నాన్నోస్తాడు బాణాసంచ తెస్తాడు


మతాబు ఎలిగించలేని మా అక్క భయం, నటనని నానకు తెలుసు
మతాబు నాకిచ్చేస్తేనే " ఇది నా ముద్దుల కూతురు " అని ముద్దెట్టుకునేది
అదేమో అమ్మ చెంతకి చేరి చిరుదీపమయ్యేది

ఏది పంచినా ఒకటెక్కువిచ్చే అన్నయ్య నా కళ్ళలో ఆనందం మొత్తమూ దొంగిలిస్తాడు
మంచిదొంగ మావాడే మరి
నేనేది చేస్తే అదేవాడి ఆనందమై వాడికి కాకరపువ్వొత్తి కాల్చడం రాదని చెప్పిస్తుంది
అప్పుడే నాన్నోస్తాడు బాణాసంచ తెస్తాడు

"అమ్మా పోమొచ్చి కిచకిచ " అంటూనే వచ్చేరాని బాష తో ఒక సిసింద్రీ చెల్లి అందరి కాళ్ళమధ్య తిరిగేది.

ఇంత తంతు జరుగుతుంటేనే మా కోసం కరిగిపోయే కొవ్వొత్తొకటి మాకోసం బాణాసంచ తీసుకొస్తుంది

బుజాన్నుంచి ఒక రుమాలు మూట కిందకుదింపి అమ్మేపు చూస్తే ఆనందాన్ని విప్పడానికి ఆమె సిద్దంగా ఉంది
పండగొచ్చిన పతిసారీ పేదరికమొస్తాదనే నా అంచనా తప్పై
నాన్నొచ్చాడు బాణాసంచ తెచ్చాడు
అదిగో అప్పుడే నాలోని ఒక ఆలోచన నింగిదాకా తారాజువ్వలా ......


Comments

  1. పండగొచ్చిన పతిసారీ పేదరికమొస్తాదనే కాశిరాజు అంచనా తప్పై
    నాన్నొచ్చాడు బాణాసంచ తెచ్చాడు.
    చిన్ని చిన్ని ఆనందాల్ని సంబరపడే మంచి మనసున్న కాశిరాజూ చాలా బావుంది "రుమాలు మూట" అభినందనలు.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …