Skip to main content

|| ఉప్పులో మిరగాయ్ ||
పొద్దున్నే నాలుగ్గంటలకి లెగాలి
పొద్దొడిసేలోపు పనలన్నీ ఐపోవాలి
ఆరుగంటలకల్లా పేడతీసేసి, కల్లాపేయడానికి నీలు మొయ్యాలి
ఒలేయ్ పొలానికెల్లొస్తాననేది ఇనేలోపే
నువ్ కనుమరుగైపోవాలి

***
నాకు నీల్లేసి, అక్కకు తలదువ్వి
చెల్లికి పాలిచ్చి అమ్మ వొండేసుకోవాలి
ఆరని పొగమంచు వుదయాల్లో నీకోసం నడిచి రావాలి
దమ్ము సేలో నువ్వు దిగి తొరాలేస్తుండాలి
మట్టంటుకున్న ఒంటిమీద గోసీ జారతుంటే
మాయమ్మ దాన్ని మొలమీద నిలబెట్టి మొడేసి కట్టాలి.
నువ్వూ నీ ఒల్లూ సల్లగవ్వాలి అది సూసి అమ్మ నవ్వుతుండాలి

***
బువ్వ తెచ్చిందని గట్టెక్కేటపుడు
అడగకుండానే అమ్మ సెయ్యనందియ్యాలి
బోదులో వొంగోని కాళ్ళు కడుగుతుంటే జారిపడబోయే నీ చెయ్యట్టుకోవాలి
ఏం తెచ్చావేనని అడిగేలోపే
సద్దన్నం గిన్ని పక్కనెట్టి ఉప్ప్లులో మిరగాయ్ ఇప్పి సూపియ్యాలి
నువ్వందుకే నవ్వాలి, అమ్మ కడుపు అప్పుడే నిండాలి

***
మద్దాలకూటికి ఇంటికొస్తానని
మమ్మల్ని సూడానికి బడికి రావాలి
మేస్టారికొక మాటసెప్పి ముద్దెట్టడానికి తీసుకెళ్ళాలి
అమ్మకి సెప్పరా అని
మళ్ళీ పొలానికెల్తూ మొద్దొగిటిపెట్టాలి

***
రాత్రింటికొచ్చినా రానట్టే ఉండాలి
కాలవకి అడ్డేయడానికని కారణం సెప్పాలి
నీరెద్దడని నువ్వు మళ్ళీ పొలానికెల్లాలి
నువ్వోచ్చేదాకా అమ్మ అలాగే ఉండాలి

***
రోజుగడవాలంటే తెల్లరాలి, సూస్తూ సూస్తూ పొద్దుపోవాలి
రాత్రైపోతే నానరావాలి
సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరిగినట్టు
నాన సుట్టూ అమ్మ తిరగాలి
రోజు గడవాలంటే అమ్మ తిరగాలి

Comments

 1. "రోజుగడవాలంటే తెల్లరాలి, సూస్తూ సూస్తూ పొద్దుపోవాలి
  రాత్రైపోతే నానరావాలి
  సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరిగినట్టు
  నాన సుట్టూ అమ్మ తిరగాలి
  రోజు గడవాలంటే అమ్మ తిరగాలి"

  చాలా చాలా నచ్చింది :)

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …