Skip to main content

|| ఉప్పులో మిరగాయ్ ||
పొద్దున్నే నాలుగ్గంటలకి లెగాలి
పొద్దొడిసేలోపు పనలన్నీ ఐపోవాలి
ఆరుగంటలకల్లా పేడతీసేసి, కల్లాపేయడానికి నీలు మొయ్యాలి
ఒలేయ్ పొలానికెల్లొస్తాననేది ఇనేలోపే
నువ్ కనుమరుగైపోవాలి

***
నాకు నీల్లేసి, అక్కకు తలదువ్వి
చెల్లికి పాలిచ్చి అమ్మ వొండేసుకోవాలి
ఆరని పొగమంచు వుదయాల్లో నీకోసం నడిచి రావాలి
దమ్ము సేలో నువ్వు దిగి తొరాలేస్తుండాలి
మట్టంటుకున్న ఒంటిమీద గోసీ జారతుంటే
మాయమ్మ దాన్ని మొలమీద నిలబెట్టి మొడేసి కట్టాలి.
నువ్వూ నీ ఒల్లూ సల్లగవ్వాలి అది సూసి అమ్మ నవ్వుతుండాలి

***
బువ్వ తెచ్చిందని గట్టెక్కేటపుడు
అడగకుండానే అమ్మ సెయ్యనందియ్యాలి
బోదులో వొంగోని కాళ్ళు కడుగుతుంటే జారిపడబోయే నీ చెయ్యట్టుకోవాలి
ఏం తెచ్చావేనని అడిగేలోపే
సద్దన్నం గిన్ని పక్కనెట్టి ఉప్ప్లులో మిరగాయ్ ఇప్పి సూపియ్యాలి
నువ్వందుకే నవ్వాలి, అమ్మ కడుపు అప్పుడే నిండాలి

***
మద్దాలకూటికి ఇంటికొస్తానని
మమ్మల్ని సూడానికి బడికి రావాలి
మేస్టారికొక మాటసెప్పి ముద్దెట్టడానికి తీసుకెళ్ళాలి
అమ్మకి సెప్పరా అని
మళ్ళీ పొలానికెల్తూ మొద్దొగిటిపెట్టాలి

***
రాత్రింటికొచ్చినా రానట్టే ఉండాలి
కాలవకి అడ్డేయడానికని కారణం సెప్పాలి
నీరెద్దడని నువ్వు మళ్ళీ పొలానికెల్లాలి
నువ్వోచ్చేదాకా అమ్మ అలాగే ఉండాలి

***
రోజుగడవాలంటే తెల్లరాలి, సూస్తూ సూస్తూ పొద్దుపోవాలి
రాత్రైపోతే నానరావాలి
సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరిగినట్టు
నాన సుట్టూ అమ్మ తిరగాలి
రోజు గడవాలంటే అమ్మ తిరగాలి

Comments

 1. "రోజుగడవాలంటే తెల్లరాలి, సూస్తూ సూస్తూ పొద్దుపోవాలి
  రాత్రైపోతే నానరావాలి
  సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరిగినట్టు
  నాన సుట్టూ అమ్మ తిరగాలి
  రోజు గడవాలంటే అమ్మ తిరగాలి"

  చాలా చాలా నచ్చింది :)

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా