Skip to main content

|| ఒడ్డునానుకుని||రోజూ పొద్దొడవగానే సూర్యుడితో చురుకుదనం ఉదయిస్తున్న చోట ఒక ఉప్పోడో, ముగ్గోడో వీదుల్లో వారి వారి పలకరింపుల్ని అమ్మేస్తారు అక్కడ ఆకలికి బేరం కుదిరిపోతుంది.

అక్కడే ఒడ్డునానుకొని ఓ ఊరుంది-

కొన్ని కళ్ళు కడుపును చూస్తున్న కాడ కంచం నిన్ను కేకేసి, మర్యాదని కిందరిచి కూచోబెట్టాక అరచెయ్యి ఆనందభాష్పాల్ని వడ్డిస్తుంటే అక్కడ గిన్నెలోని గుప్పెడు మెతుకులు ఎంతకీ ఐపోవు

మరి అదే ఒడ్డునానుకుని అనుభవం నిండిన ఆకలుంది-

అక్కడ మమకారం ఎక్కువై మెడబడితే? తాగాల్సింది నీళ్ళు కాదు ఎదురు కూచున్న కళ్ళలో కంగారు.. చేయికడగడానికి చెంబు నీళ్ళిస్తే అవి ఊట బావులైన హ్రుదయాంతరాలు..
అదే ఒడ్డునానుకుని గుండెల్లో తడి ఉంది-

దండెంమీద చెమటని పిండి ఆరేసాక కష్టం కాస్త నడుం వాల్చుతుంది శ్రమ విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది దగ్గెక్కు వైన గొంతులోగాలికి బొగ్గులు నిప్పులై పోయాక నలిగిపోయిన పరువు పదిలంగా పేర్చబడుతుంది

ఎందుకంటే అదే ఒడ్డునానుకుని ఓపికుంది-

తిరుగుతున్న సారె మీద మట్టి కుదురుగా కూర్చుంటుంది అందమైన ఆ ఆకృతికి ఆకలి రూపం తెలిసిపోతుంది బహుశా అదే ఒడ్డునానుకుని పనితనముంది-

మంచోన్ని ప్రేమించి , చెడ్డోడిని క్షమించడం తెలిసిన కాడ క్షమించడం కూడా ప్రేమించడం కిందకే వచ్చినకాడ ఒడ్డునానుకుని మనుషుల్లో కాస్త మానవత్వం ఉంది.

పుట్టుకకే ఒక జన్మ ధన్య మైతే
ఆ జన్మ ధన్యమై పాతికేళ్ళు కావస్తోంది.
ఆ ఒడ్డునే ఒకడు పుట్టింది
ఆ ఒడ్డుకే వాడు చేరింది.


22-10-2013

Comments 1. అక్కడ,
  దండెంమీద చెమటని పిండి ఆరేసాక కష్టం కాస్త నడుం వాల్చుతుంది శ్రమ విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది దగ్గెక్కు వైన గొంతులోగాలికి బొగ్గులు నిప్పులై పోయాక నలిగిపోయిన పరువు పదిలంగా పేర్చబడుతుంది

  అక్కడ,
  మంచోన్ని ప్రేమించి , చెడ్డోడిని క్షమించడం తెలిసిన కాడ క్షమించడం కూడా ప్రేమించడం కిందకే వచ్చినకాడ ఒడ్డునానుకుని మనుషుల్లో కాస్త మానవత్వం ఉంది.
  గోదావరి ఒడ్డునానుకుని అనుభవం నిండిన ఆకలుంది.
  అనుభూతులతో నిండిన మంచి సాహిత్యం ఉంది. అభినందనలు కాసిరాజు!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా