Skip to main content

|| ఒడ్డునానుకుని||రోజూ పొద్దొడవగానే సూర్యుడితో చురుకుదనం ఉదయిస్తున్న చోట ఒక ఉప్పోడో, ముగ్గోడో వీదుల్లో వారి వారి పలకరింపుల్ని అమ్మేస్తారు అక్కడ ఆకలికి బేరం కుదిరిపోతుంది.

అక్కడే ఒడ్డునానుకొని ఓ ఊరుంది-

కొన్ని కళ్ళు కడుపును చూస్తున్న కాడ కంచం నిన్ను కేకేసి, మర్యాదని కిందరిచి కూచోబెట్టాక అరచెయ్యి ఆనందభాష్పాల్ని వడ్డిస్తుంటే అక్కడ గిన్నెలోని గుప్పెడు మెతుకులు ఎంతకీ ఐపోవు

మరి అదే ఒడ్డునానుకుని అనుభవం నిండిన ఆకలుంది-

అక్కడ మమకారం ఎక్కువై మెడబడితే? తాగాల్సింది నీళ్ళు కాదు ఎదురు కూచున్న కళ్ళలో కంగారు.. చేయికడగడానికి చెంబు నీళ్ళిస్తే అవి ఊట బావులైన హ్రుదయాంతరాలు..
అదే ఒడ్డునానుకుని గుండెల్లో తడి ఉంది-

దండెంమీద చెమటని పిండి ఆరేసాక కష్టం కాస్త నడుం వాల్చుతుంది శ్రమ విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది దగ్గెక్కు వైన గొంతులోగాలికి బొగ్గులు నిప్పులై పోయాక నలిగిపోయిన పరువు పదిలంగా పేర్చబడుతుంది

ఎందుకంటే అదే ఒడ్డునానుకుని ఓపికుంది-

తిరుగుతున్న సారె మీద మట్టి కుదురుగా కూర్చుంటుంది అందమైన ఆ ఆకృతికి ఆకలి రూపం తెలిసిపోతుంది బహుశా అదే ఒడ్డునానుకుని పనితనముంది-

మంచోన్ని ప్రేమించి , చెడ్డోడిని క్షమించడం తెలిసిన కాడ క్షమించడం కూడా ప్రేమించడం కిందకే వచ్చినకాడ ఒడ్డునానుకుని మనుషుల్లో కాస్త మానవత్వం ఉంది.

పుట్టుకకే ఒక జన్మ ధన్య మైతే
ఆ జన్మ ధన్యమై పాతికేళ్ళు కావస్తోంది.
ఆ ఒడ్డునే ఒకడు పుట్టింది
ఆ ఒడ్డుకే వాడు చేరింది.


22-10-2013

Comments 1. అక్కడ,
  దండెంమీద చెమటని పిండి ఆరేసాక కష్టం కాస్త నడుం వాల్చుతుంది శ్రమ విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది దగ్గెక్కు వైన గొంతులోగాలికి బొగ్గులు నిప్పులై పోయాక నలిగిపోయిన పరువు పదిలంగా పేర్చబడుతుంది

  అక్కడ,
  మంచోన్ని ప్రేమించి , చెడ్డోడిని క్షమించడం తెలిసిన కాడ క్షమించడం కూడా ప్రేమించడం కిందకే వచ్చినకాడ ఒడ్డునానుకుని మనుషుల్లో కాస్త మానవత్వం ఉంది.
  గోదావరి ఒడ్డునానుకుని అనుభవం నిండిన ఆకలుంది.
  అనుభూతులతో నిండిన మంచి సాహిత్యం ఉంది. అభినందనలు కాసిరాజు!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …