Skip to main content

మట్టి పువ్వు

ఒరేయ్ ఎప్పుడూ పొలానికి నీళ్ళోదిలే నువ్వు
పేనానికి నీళ్ళోదిలావా ? ఈసారి ఇంటికొస్తే పొలం గట్టున పలకరించవా!
మరైతే నేనిప్పుడు పొలం గట్టుమీదే తిరిగినోడు ఏమయ్యాడోనని
పదడుగులు ముందుకెలితే
పల్లపు చెక్కలో పాతిక మూనలు చచ్చి కలగపువ్వులు పూసిన మనేదనడగాలా?

పొలం గట్టుమీదేముందో
వొంకరి తాడిచెట్టు ఒంగున్నకాడ
బోదులో దిగిన బోడిమొల స్నానం చేసేముందు
తడి రుమాలు అందాక ఆరుతూ ఉంటే అక్కడెల్లి కూర్చోని.
దాన్ని కాస్త అడిగి చూడాలా?

ఇప్పుడు కూడా పొగాకు చుట్ట నోట్లో పెట్టుకుని బొచ్చెనకాళ్ళ మీద కుచ్చూని
ఏ బగవంతుడు పొలం గట్టున పనిచేస్తున్నా
వాడి వీపు మీద వెన్ను పూసమ్మటా కారుతున్న ఓ వెండి ధారనడగాలా?

ఆ పొలం గట్టు మీద తిరుగుతున్నోడు
పురుగులమందు తాగి చచ్చాడని ఎవర్రా అంటున్నారు
మీ కళ్లుంటే మళ్ళీ చూడండి .
ఇప్పుడాగట్టు మీద పుట్ట గొడుగై పుట్టి
ఓ మట్టి పువ్వులా కనిపిస్తాడు వాడు.
చచ్చినా సరే రైతంటే మనకో ముద్దుందని చెప్పే ధైర్యాని పండిస్తున్నవాడు.

(ఒరేయ్ అల్లుడూ , ఇంజినీరు అని పిలిచే కాలావోరి బుల్లి మాయకి నివాళిగా )

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా