Skip to main content

|| నాన్నోచ్చేసినట్టే ||

వీధిలో పిలకాయలంతా ఒకన్నొకడు చూసుకుంటూ
అల్లరిమానేసి కుదురుగా ఉంటే
నాలుగోరోడ్డులో మూడో ఇంటికి నాన్నోచ్చేసినట్టే.
కట్రాడుకున్న లేగదూడ కలియతిరుగుతుంటే,
ఎర్రావుముందు ఒట్టిగడ్డి మోపు ఉన్నాదంటే
పొలాన్నుండి నాన్నోచ్చేసినట్టే.

ఊరంతా తిరిగే ఊరకుక్క
కాలుమీద కాలేసుకుని మా మెట్లముందు పడుకుందంటే
ఊరెళ్ళి మానాన్నోచ్చేసినట్టే.
కాలుదువ్వుతూ కోడిపుంజు ఇంటి దరిదాపుల్లోనే తిరుగుతుందంటే
ఒడ్లగింజలతో నాన్నోచ్చేసినట్టే.
వాకిట్లో ముగ్గు చెరిగిందంటే,
దొడ్దేపు గోళెం నిండిందంటే
నీళ్ళకావిడేసి నాన్నోచ్చేసినట్టే.

నిద్రపోయానని శాంతంగా ఉండే శేంతమ్మ
అప్పుడప్పుడూ అరుస్తుందంటే
ఆలస్యంగానైనా నాన్నోచ్చేసినట్టే.

రుమాలు ముడివిప్పి , మెల్లగా తట్టి నన్ను లేపిందంటే
పప్పల పొట్లంతో నాన్నోచ్చేసినట్టే.
కాళ్ళ మీదకి దుప్పటొచ్చి, నా చెక్క బొమ్మపక్కన చెంబునీళ్లుంటే
పడుకోవడానికి నాన్నోచ్చేసినట్టే.

ప్రేమ పక్కలో పడుకున్నాక,
నులివెచ్చని కిరణాల ఉదయం పూట
గడ్డం మాసిన సూరీడు గుచ్చుతూ ముద్దెట్టుకుంటే
మేల్కొన్న నా మనసులోకి మా నాన్నోచ్చేసినట్టే.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా