Skip to main content

॥ ప్రేమకొక ప్రార్ధన॥
మనం ప్రేమించుకున్నామని అనుకున్నాక
నిన్ను నా హృదయంలో వుంచకపోతేనిన్ను నా జ్ఞ్యాపకాల్లో భ్రమించకపోతే
నా ప్రార్ధనలలో నిన్ను కోరుకోకపోతే
నీ ఉనికెక్కడుందోనని నన్నడుగుతావు
నేనేమో
శాంతి చేకూర్చే మౌనాన్ని సమాధానమిస్తూ
నిన్ను అంతటా వెతుకుతాను


నీకు గుర్తుందా !
దేవుడిముందు
ఒక ఉదయాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి
గుడిమెట్లమీదే పంచుకుని తిన్నాం
ఆ పూట,
మన ప్రేమ ఈ ప్రకృతంతా పరుచుకున్నాక
మనల్ని చూసి నవ్విన పూజారి
మనచేతిలో గుప్పెడు పూలెట్టి వెళ్ళాడు
ఆ పరిమళాన్ని ముందు పీల్చేదెవరా అని
దేవుడు దొంగ చాటుగా చూసాడేమో!
నిన్ను మాత్రమే పిలిచాడు
ఇక నువ్వు తిరిగొస్తావా ? నాకంటే దేవుడే గొప్ప.


ఇపుడు ఎంతో పాతవైన ఆ గుడీ, మెట్లూ
అక్కడ అలాగే వున్నాయి
ఆ దేవుడూ, పూజారీ బలే నవ్వుతున్నారు
కానీ
నువ్వు నాకు కొత్తదానివేగా
మీ అమ్మా,నాన్నలకి చిన్న పిల్లవేగా
చింతకాయలు దంచి, కారం కలిపి
కొత్తరుచుని మీ చెల్లిల్లకు పంచినదానివేగా !
లేగదూడ తాడుతెంపి ప్రకృతి పాలిస్తుందీ చూడమన్న దానివి
మరి నువ్వెందుకు లేవిక్కడ?
ఇదిగో దేవుణ్ణి ప్రేమించేవాళ్ళు చాలామందే ఉన్నారుగానీ
నువ్వొచ్చేసేయ్
అతనిమీద అసూయకొద్దీ చెబుతున్నాను
నువ్వు మళ్ళీ పుట్టుకొచ్చేసేయ్
మాకు ప్రేమించేవాళ్ళు తక్కువనిచెప్పి వచ్చేయ్ సుమీ


-కాశిరాజు


Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …