Skip to main content

॥ ప్రేమకొక ప్రార్ధన॥
మనం ప్రేమించుకున్నామని అనుకున్నాక
నిన్ను నా హృదయంలో వుంచకపోతేనిన్ను నా జ్ఞ్యాపకాల్లో భ్రమించకపోతే
నా ప్రార్ధనలలో నిన్ను కోరుకోకపోతే
నీ ఉనికెక్కడుందోనని నన్నడుగుతావు
నేనేమో
శాంతి చేకూర్చే మౌనాన్ని సమాధానమిస్తూ
నిన్ను అంతటా వెతుకుతాను


నీకు గుర్తుందా !
దేవుడిముందు
ఒక ఉదయాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి
గుడిమెట్లమీదే పంచుకుని తిన్నాం
ఆ పూట,
మన ప్రేమ ఈ ప్రకృతంతా పరుచుకున్నాక
మనల్ని చూసి నవ్విన పూజారి
మనచేతిలో గుప్పెడు పూలెట్టి వెళ్ళాడు
ఆ పరిమళాన్ని ముందు పీల్చేదెవరా అని
దేవుడు దొంగ చాటుగా చూసాడేమో!
నిన్ను మాత్రమే పిలిచాడు
ఇక నువ్వు తిరిగొస్తావా ? నాకంటే దేవుడే గొప్ప.


ఇపుడు ఎంతో పాతవైన ఆ గుడీ, మెట్లూ
అక్కడ అలాగే వున్నాయి
ఆ దేవుడూ, పూజారీ బలే నవ్వుతున్నారు
కానీ
నువ్వు నాకు కొత్తదానివేగా
మీ అమ్మా,నాన్నలకి చిన్న పిల్లవేగా
చింతకాయలు దంచి, కారం కలిపి
కొత్తరుచుని మీ చెల్లిల్లకు పంచినదానివేగా !
లేగదూడ తాడుతెంపి ప్రకృతి పాలిస్తుందీ చూడమన్న దానివి
మరి నువ్వెందుకు లేవిక్కడ?
ఇదిగో దేవుణ్ణి ప్రేమించేవాళ్ళు చాలామందే ఉన్నారుగానీ
నువ్వొచ్చేసేయ్
అతనిమీద అసూయకొద్దీ చెబుతున్నాను
నువ్వు మళ్ళీ పుట్టుకొచ్చేసేయ్
మాకు ప్రేమించేవాళ్ళు తక్కువనిచెప్పి వచ్చేయ్ సుమీ


-కాశిరాజు


Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా