Skip to main content

॥ ఆకురాలు కాలం ॥


       

నన్నుచూసి నవ్విన ఆ పలానా రోజు

నేను నీ కోసమో కవిత రాస్తానని నాకెప్పుడూ చెప్పిందిలేదుఇపుడు వానపడిన జాడేదిలేదు,

కాని చిగురుటాకులు వణుకుతున్నాయి

అసలు మేఘం చూస్తేనే ఆ చెట్టుమొహం మాడిపోతుంది

కొత్త చిగురు వస్తుందన్న సంతోషాన్ని పక్కనపెట్టి

వానలో వణుకుతూ కూచ్చుందిపుడు!
అందరూ చూసేదీ,వినేదీ

మనదీ అదే ప్రేమా?

వద్దు మరో పేరేదన్నాచెప్పమన్నావ్

అందుకోసమోసాయంత్రాన్ని కాకాపట్టి

కూర్చోవలసొచ్చింది నేను

చర్చించుకున్నాం, సమాధానపడ్డాం

పేరేదీ దొరకక ప్రేమేనని ఊరుకున్నాంమొత్తానికి మొత్తంగా మనదోబంధమైనపుడు

గుళ్ళూ,గోపురాలు తిరిగేసాం!

రానిపెద్దరికం రాసలీల నిర్వచనాలను రచించేంతగా

మనల్ని వశం చేసుకున్నాక

పెద్దాళ్ళమయ్యామన్న పోజు కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంటే

పెద్దవాళ్ళ పేర్లు పిల్లలకి పెడదామనుకున్నాంభాగోతానికి భరోసా కావాలి కదా అని

భారమైనా సరే దూరంగా ఉన్నాం

అయినా మనల్ని దగ్గర చేయడానికి

మన చెట్లూ,కాలవగట్లూ ఏడాదికోమారు పిలుస్తూవున్నాయ్

ఇక నన్ను నువ్వో , నిన్ను నేనో కోల్పాయిందెప్పుడూ ?ఇదిగో ఇలాగే అనుకుంటున్నప్పుడు

మళ్ళీ ఓమారు చెట్లూ,కాలవగట్లూ పిలిస్తే వచ్చాను

అవన్నీ ఒక్కసారిగా నన్ను చుట్టిముట్టి

నిన్ను నాకు కనబడకుండా దాచేసాయి

మనదని చెప్పుకున్న ఆ గోదావరి

నిన్ను తనలో కలిపేసుకుందని విన్నాక

దానిపై కోపం రాలేదు సరికదా!

ప్రేమ పెరిగి రెట్టింపయ్యిందిఅదిమాత్రం ఏం చేస్తుంది చెప్పు?

నన్ను కూర్చోబెట్టి

చెట్లూ, పిట్టలూ, కాలువగట్లూ బోరుమంటున్నాయి

వెళ్ళి కాస్త ఓదార్చమని

నాపై కలిగిన జాలిని దైర్యంలాగ మార్చి చెప్పింది
ఇపుడు మళ్ళీ వెళ్లి మన చెట్టుదగ్గర కూర్చుంటాను

ముగ్గిన ఆకు రాలిపడితే మామూలే

కాని అక్కడ పచ్చి ఆకులు రాలిపడడం చూడలేను

ఆకురాలడం, పూలు పూయడం అంతా సృష్టి అని చెప్పిన నేను

ఆకురాలు కాలం ఆద్యాత్మికం అని

రాణి నవ్వును తెచ్చుకుని చెట్టును చూస్తూ దు:ఖించలేను


(తులసి కృష్ణవేణి కి )

Comments

 1. నన్నుచూసి నవ్విన ఆ పలానా రోజు

  నేను నీ కోసమో కవిత రాస్తానని నాకెప్పుడూ చెప్పిందిలేదు చాలు కాశి ఈ రెండు LINES---!!

  ReplyDelete
 2. Replies
  1. కాని అక్కడ పచ్చి ఆకులు రాలిపడడం చూడలేను ఎంతో హృద్యంగా వుంది ఇంకా ఆ జ్ఞాపకాలు ఎంత పచ్చిగా వున్నాయో అర్ధం అవుతూ వుంది

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …