Skip to main content

||తాటాకిల్లు||
అలికిన నేలమీద కుచ్చుంటే  
అమ్మ చేతులు అందంగా తాకుతుంటాయి 

బద్దెమంచమ్మీద పడుకున్నప్పుడు 
గోడలన్నీ నాన్నలా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తాయి 
ఆయన ఓపికంతా  ఆ తెల్ల గోడలమీద 
పొరలుగా పరుచుకునుంది మరి 

పేడ  కల్లాపి పల్చగా చల్లాక 
పచ్చని ఆ వాకిట్లో 
గుల్లముగ్గు మెలికల్లో నా కళ్ళు చిక్కుకుని 
కాళ్ళను కాసేపు కదలనియ్యవు 
ఆ అందం ఆ మట్టికే సొంతం మరి 

శాంతిని అమ్ముతున్నట్టు 
తెల్లని ఉప్పు మూటొకటి వెనకాల కట్టుకుని 
ఉప్పోడొస్తాడు ఆ ఇంటికి 
సోలెడు బియ్యానికి అడ్డెడు ఉప్పేసినా 
ఆమె కయ్యానికి దిగకమానదు 
కాసింత కొసరేసి కనుమరుగయ్యేవాణ్ని చూస్తే 
ఆ బేరసారాల్లో బతుకుసారం తెలిసేది 

తాటాకులకు పట్టిన నల్లని కరుదూపం 
మాకు దగ్గోస్తే మందయ్యింది 
సూరుకు వేలాడే గుప్పెడు వరికంకులు 
చాలా పిచ్చుకల్ని పోషించాయి  

అరుగుమీద సున్నంబొట్లన్నీ 
ఆమెలానే  నవ్వుతుంటాయి 
పిల్లకాల్లో కట్టి తెచ్చిన ఆ చేపలమాము 
బొమ్మిడాయిల  వాసనకు తెగ మురిసిపోయేది 

అప్పుడు ఇప్పుడు అని కాకుండా 
మండే ఎండల్లో కూడా 
చల్లని సమయాలు ఆ ఇంట్లో కరిగిపోయేవి 

సూర్యుల్లాంటి నాన్నతో 
వెన్నెల్లాంటి మా అమ్మ 
ఆ ఇంట్లోనే మమ్మల్ని కనీ,పెంచింది

మా ఇళ్లంటే  
గోడలూ పై కప్పు మాత్రమే  కాదు  
రెండు దైవాలున్న ఒకే గుడి 


Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా