Skip to main content

||స్త్రీ||
0.
నీవల్లే పుట్టిన నేను
నిన్ను కనాలని ఎదురుచూస్తాను
నువ్వునాకు దారౌతావు
అపుడు నిన్నేనమ్ముకు నడుస్తాను
1.
తప్పటడుగులు సరి చేసి
ఎదిగిపొమ్మని పంపావు
వేరేలా ఉన్న నిన్నుచూసి
తప్పుటడుగులు వేసాక
తప్పనిచెప్పి ఒప్పించావు .తెలుసుకున్నాను
2.
అందమూ , ప్రకృతీ అంటూ తిరుగుతాను
అక్కడకూడా నువ్వుంటావు
ఆశ్వాదించి ఆనందిస్తాను .
3.
నింగి, నేలా ,నీరు ,నిప్పు,గాలీ
పంచభూతాలన్నీ నువ్వే అవుతావు
అపుడు నిన్ను నాకు కావాల్సినంత పంచుకుంటాను
4.
అవసరమైనపుడు శాసనాలు చేసి
తప్పదనుకుంటే నాశనం చేస్తావు
అన్నిటికీ సిద్దమే అని శిరసావహిస్తాను
5.
అమ్మవో,ఆలివో, ప్రియురాలివో
ప్రతిదీ నువ్వే అయినపుడు
నిన్నే ఎక్కువ గౌరవిస్తాను .
6
కోపమో ,బాధో, సంతోసమో
తట్టుకోలేక ఉక్కిరిబిక్కిరైనపుడు
నాకూ సగం ఇచ్చేయమని నువ్వు అడుగుతుంటే
నాలోసగమైన నిన్ను సరిగా అర్ధం చేసుకుని
నీకోసం గుండె గదిని సగం కాళీ చేస్తాను.
7.
మనుసులో,జంతువులో,మొక్కలో,మట్టో
మొత్తానికి మొత్తం నువ్వే అవుతావ్
అపుడు సృష్టికి నిర్వచనంగా నీ పేరే రాస్తాను.
8.
నువ్వు ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరమే అయినపుడు
నిన్ను నా కళ్ళకద్దుకు తీసుకుంటాను
9.
నిన్ను అక్షరంగా చూడాలని
నాలాంటి వాళ్ళు అనుకున్నపుడు
కవితో,కధో రాయాలనుకుంటాను
నన్నడగకుండానే నా మాటల్లో నువ్వొచ్చి కుచ్చున్నాక
అపుడు కవితకీ, కధకీ ప్రాణమైన పధంగా
నిన్నే రాసేస్తాను
స్త్రీ అని నీకో పేరు పెట్టి
మగాన్ని ముఖచిత్రంగా వేసి
బతుకుపుస్తకమిదే ! భద్రపరుచుకొమ్మని
బతిమాలి మరీ ఇచ్చేస్తాను

(ప్రతి స్త్రీ కి ఇది అంకితం )

Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …