Skip to main content

||స్త్రీ||
0.
నీవల్లే పుట్టిన నేను
నిన్ను కనాలని ఎదురుచూస్తాను
నువ్వునాకు దారౌతావు
అపుడు నిన్నేనమ్ముకు నడుస్తాను
1.
తప్పటడుగులు సరి చేసి
ఎదిగిపొమ్మని పంపావు
వేరేలా ఉన్న నిన్నుచూసి
తప్పుటడుగులు వేసాక
తప్పనిచెప్పి ఒప్పించావు .తెలుసుకున్నాను
2.
అందమూ , ప్రకృతీ అంటూ తిరుగుతాను
అక్కడకూడా నువ్వుంటావు
ఆశ్వాదించి ఆనందిస్తాను .
3.
నింగి, నేలా ,నీరు ,నిప్పు,గాలీ
పంచభూతాలన్నీ నువ్వే అవుతావు
అపుడు నిన్ను నాకు కావాల్సినంత పంచుకుంటాను
4.
అవసరమైనపుడు శాసనాలు చేసి
తప్పదనుకుంటే నాశనం చేస్తావు
అన్నిటికీ సిద్దమే అని శిరసావహిస్తాను
5.
అమ్మవో,ఆలివో, ప్రియురాలివో
ప్రతిదీ నువ్వే అయినపుడు
నిన్నే ఎక్కువ గౌరవిస్తాను .
6
కోపమో ,బాధో, సంతోసమో
తట్టుకోలేక ఉక్కిరిబిక్కిరైనపుడు
నాకూ సగం ఇచ్చేయమని నువ్వు అడుగుతుంటే
నాలోసగమైన నిన్ను సరిగా అర్ధం చేసుకుని
నీకోసం గుండె గదిని సగం కాళీ చేస్తాను.
7.
మనుసులో,జంతువులో,మొక్కలో,మట్టో
మొత్తానికి మొత్తం నువ్వే అవుతావ్
అపుడు సృష్టికి నిర్వచనంగా నీ పేరే రాస్తాను.
8.
నువ్వు ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరమే అయినపుడు
నిన్ను నా కళ్ళకద్దుకు తీసుకుంటాను
9.
నిన్ను అక్షరంగా చూడాలని
నాలాంటి వాళ్ళు అనుకున్నపుడు
కవితో,కధో రాయాలనుకుంటాను
నన్నడగకుండానే నా మాటల్లో నువ్వొచ్చి కుచ్చున్నాక
అపుడు కవితకీ, కధకీ ప్రాణమైన పధంగా
నిన్నే రాసేస్తాను
స్త్రీ అని నీకో పేరు పెట్టి
మగాన్ని ముఖచిత్రంగా వేసి
బతుకుపుస్తకమిదే ! భద్రపరుచుకొమ్మని
బతిమాలి మరీ ఇచ్చేస్తాను

(ప్రతి స్త్రీ కి ఇది అంకితం )

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా