Skip to main content

||కవిని చూసాక||





కవిని చూదామని అతని ఊరెళ్ళాను
హాయ్ హలో హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని
అంతర్జాల ప్రేమను పంచుకున్నాక
అతనూరికెలాగూ వచ్చాను
కలిచొచ్చేతే ఓ పనైపోద్దని
కవిని చూదామని వెళ్లాను

హలో మీరెక్కడున్నారు?
పడవలరేవుకాడ గుడికాడకొచ్చేయండి
అన్న మృదువైన గొంతును కుదురుగా విని
నేనిక్కడే ఉన్నాను, మీరెక్కడున్నారు ?
అడిగాన్నేను!

సమాదానం చెబుతారేమో అని చూస్తుండగానే
మూడు బీప్ లు వినిపించేసరికి
నా ముందేవున్నాడాయన

కళ్ళు, కళ్ళను చూసుకున్నాయి
పెదాలు ,పెదాలతో మాటాడాయి
మనసు,మనసుతో ముడేసుకుందేమో !
లోలోతున ఉన్న ఉషారొకటి
లోపలే ఉండబట్టలేక ఉరకలేస్తూ
ఉత్సాహమై అరచేతుల్లోకి పరుగున వచ్చేసిందేమో
కరచాలనం కానించేసాం

కాసేపు కుచ్చున్నామో లేదో
ఇంకేంటంటే ఇంకేంటని
ఏమీలేదంటున్న ఎన్నోమాటల్ని
పడవలరేవు గుడిముందు
పంచేసుకున్నాం

చర్చలు సాగుతూనే ఉన్నాయ్
సమయాభావం ఇద్దరికీ!
కానీ
శీతాకాల సమావేశం ముగించాలని లేదు మాకు

ఈ ఒడ్డునుండి ఆ ఒడ్డుకీ
ఆ ఒడ్డు నుండి ఈ ఒడ్డుకీ
పడవలరేవులో పడవొకటి తిరుగుతున్నట్టు
ఇంకేమిటన్న ప్రశ్నల పడవ మా ఇద్దరిమద్య!

ఎవర్ని కలిసినా ఏదో ఒక గుణంవల్ల
వదల్లేనితనం నన్ను వెల్లనీయదు
మానవత్వం నిండిన మూటను
మనుషులముందు విప్పడానికి
పరిచయాల్ని పట్టి పోగేసుకొమ్మని
నేను ప్రేమించిన సాహిత్యం నాకు చెబుతున్న కొద్దీ
పోగేసుకుంటాపోయి
ఏదో ఒక రోజు పెద్దమూట మీ ముందు విప్పెస్తాను

(మా గోదారి బాబు బొల్లోజు బాబా గారిని కలిసాక )

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా