Skip to main content


కాశిరాజు || చీకటి సంగతులు||

సందకాడ
గుమ్మం ముందు కుచ్చూని
గుచ్చిన మల్లెలన్నీ
గుసగుసలాడుకుంటాయి
ఆటిదంతాఎదవబుద్ది
"అందర్నీ నలిపేద్దాం" అనే పధకమేసి
అయ్యే నలిగిపోతాయ్ ఆకరికి

తలుపులు మూతడ్డాక
ఒత్తిచిన్నదిచేసి ఎలిగించిన దీపం
చమురు మొత్తం అయిపోయినా
చూసీ చూడనట్టు
తంతుమొత్తం ముగిసేదాకా
ఇంతగా చూద్దామనుకుంటాది

దుప్పట్లో దూరేసారని
దీపం నిట్టూరుత్తుంటే
దుప్పట్లోపడ చీకటేమో
సిగ్గుల్ని చూడలేనన్నట్టు
కల్లకంతలు కట్టుకుంది

కాసేపయ్యాక

ఎనకనుండి
ఎవరో
ఏకాంతంమ్మీద బాణమేసినట్టు
తలుపు చప్పుడు చేత్తారు

"అబ్బా"
అప్పుడే తెల్లారిందా
అనడం అలవాటుగా మారిపోయిన ఆళ్ళిద్దరూ
తెల్లారాక కల్లునులుముకుంటూ
నిద్రపోతూ నడుస్తారు

ఇన్ని సూసి
ఊరికే ఉండడం వల్లకాక
వాళ్ళు ఒద్దన్నా సరే
చీకటి సంగతులని శీర్షికెట్టి
సాటింపేసేత్తాను...............

-కాశి రాజు
Date 09.12.2012

Comments

  1. సాతిమ్పెసీయడం అలవావాటై పోనాది రాజయ్యకి ఏ నాటికైనా బాగుపడతాడంతావేటి!...వండర్ఫుల్ కసిరాజు ..కసంతా చూపిచ్చేసారు.అభినందనలు...నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.(కనకాంబరం)

    ReplyDelete
  2. Thank you కనకాంబరం gaaru

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా