Skip to main content

||ప్రేమలేఖ రాసా నీకంది ఉంటదీ ||


ఓ ప్రేయసీ ప్రేమంటే వయసువేడి ,యాసిడ్ దాడి అనుకుంటున్న ఈ  రోజుల్లో కూడా ప్రేమగురించి చెప్పడానికో  ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పడానికో మనసులోని మాటలన్నీ అక్షరాలుగా మార్చి ఒక ఉత్తరం రాయడం కాస్త కష్టమే,ఒక ప్రయోగమే కానీ తప్పడం లేదు!
ప్రేమంటే జీవం, ప్రేమంటే ప్రాణం , ప్రేమంటే దైవం , ప్రేమే జీవితం, ప్రేమే శాశ్వతం అని అందరిలాగానో లేక మరికొందరిలాగానో నేను నిర్వచించలేను గానీ , ఆ నిర్వచనాలకు సరిసమానంగానో లేదా అంతకంటే ఎక్కువగానో నేను ప్రేమిస్తాను కనుక నేనూ ఒక లేఖ రాస్తున్నాను. నిన్ను ప్రేమిచడానికి కూడా కారణం అదీ,ఇదీ అని నా దగ్గర ఏదీ అట్టిపెట్టుకోలేదు తెలుసా! నువ్వు నాలాగ జీవిస్తావానో , లేక నాలాగ అలోచిస్తావనో , నా అంట అందంగా ఉన్నావనో  ఎందుకో ఏమో ఏదో ఒక భావం నిన్ను ప్రేమించేటట్టు చేసింది. ప్రేమను ఇవ్వడం లోని తృప్తి తీరేంతవరకూ  నేను ఇస్తూనే, ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను సుమా! 
అన్నట్టు చెప్పడం మరిచిపోయా నేను బతికుండగానే నా ప్రేమను తీసుకో! లేదంటే నేను చచ్చాక కూడా నిన్ను మరువలేను , మన ప్రేమకి ఒక జన్మచాలు మరీ అత్యాసెందుకు మనకి? ఒకజన్మలోనే చాలిందాం మన ప్రేమాయనాన్ని .ఏమంటావ్ ??
నీ జవాబును ఆశించడంలేదు గానీ , ఈ లేఖనీదగ్గర మాత్రమే ఉంచు నేను ఎక్కువమందిని ప్రేమించగలను అనేది ఎవరికీ తెలియనీయకు సుమా 
                                                                                                                          ఇట్లు నీ ప్రియుడు 
                                                                                                                       -కాశిరాజు  రాజు 

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా