Skip to main content

||ప్రేమలేఖ రాసా నీకంది ఉంటదీ ||


ఓ ప్రేయసీ ప్రేమంటే వయసువేడి ,యాసిడ్ దాడి అనుకుంటున్న ఈ  రోజుల్లో కూడా ప్రేమగురించి చెప్పడానికో  ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పడానికో మనసులోని మాటలన్నీ అక్షరాలుగా మార్చి ఒక ఉత్తరం రాయడం కాస్త కష్టమే,ఒక ప్రయోగమే కానీ తప్పడం లేదు!
ప్రేమంటే జీవం, ప్రేమంటే ప్రాణం , ప్రేమంటే దైవం , ప్రేమే జీవితం, ప్రేమే శాశ్వతం అని అందరిలాగానో లేక మరికొందరిలాగానో నేను నిర్వచించలేను గానీ , ఆ నిర్వచనాలకు సరిసమానంగానో లేదా అంతకంటే ఎక్కువగానో నేను ప్రేమిస్తాను కనుక నేనూ ఒక లేఖ రాస్తున్నాను. నిన్ను ప్రేమిచడానికి కూడా కారణం అదీ,ఇదీ అని నా దగ్గర ఏదీ అట్టిపెట్టుకోలేదు తెలుసా! నువ్వు నాలాగ జీవిస్తావానో , లేక నాలాగ అలోచిస్తావనో , నా అంట అందంగా ఉన్నావనో  ఎందుకో ఏమో ఏదో ఒక భావం నిన్ను ప్రేమించేటట్టు చేసింది. ప్రేమను ఇవ్వడం లోని తృప్తి తీరేంతవరకూ  నేను ఇస్తూనే, ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను సుమా! 
అన్నట్టు చెప్పడం మరిచిపోయా నేను బతికుండగానే నా ప్రేమను తీసుకో! లేదంటే నేను చచ్చాక కూడా నిన్ను మరువలేను , మన ప్రేమకి ఒక జన్మచాలు మరీ అత్యాసెందుకు మనకి? ఒకజన్మలోనే చాలిందాం మన ప్రేమాయనాన్ని .ఏమంటావ్ ??
నీ జవాబును ఆశించడంలేదు గానీ , ఈ లేఖనీదగ్గర మాత్రమే ఉంచు నేను ఎక్కువమందిని ప్రేమించగలను అనేది ఎవరికీ తెలియనీయకు సుమా 
                                                                                                                          ఇట్లు నీ ప్రియుడు 
                                                                                                                       -కాశిరాజు  రాజు 

Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …