||రసాత్మక కావ్యం ||


వయ్యారాల ఆకు మీద వక్కపెట్టి
చుట్టి నోట్లోకి చేరుస్తూ
కిల్లీమీద కవితొకటి
సిల్లీగా రాసేత్తాడు
పాన్ డబ్బా పాపారావు


కలైన కోరికలన్నీ
కలిపిరాస్తానంటూ
శృంగారం శీర్షికన
రసాభాష రభసేదో
సింగడు నా చెవినేస్తాడు


మలుపు దగ్గర ఎదురయ్యే
వలపు గురించి
కధ, స్క్రీన్ ప్లే , దర్సకత్వం వహిస్తాడు
పులుపు చచ్చి, చింత చావని సుబ్బారావొకడు


కాగితం మంచమ్మీద
అక్షరాల మల్లెలు చల్లి
పదాలతో నిండిన పాల గ్లాసు
పక్కనే పెట్తోచ్చాను
శోభనం జరుగుతుందేమో చూసొద్దాం రా అంటాడు
కంగారవుతూ మా రంగారావు


ఇలా ఒకరా, ఇద్దరా
కాలనీ మొత్తం కవులే ఐతే
కేరాఫ్ అడ్రెస్స్ రసాత్మక కావ్యం కాదా మరి !


-కాశి రాజు

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో