Skip to main content
||అహం బ్రహ్మస్మి ||

పుట్టింది మొదలు
గిట్టేవరకూ
నువ్వెంత రూపాంతరం చెందినా
నాకు నచ్చుతావ్ చూడు
నేను అప్పుడు "అమ్మ"ని

బరువు మోయడం
భాధ్యతని ఎరిగి
భుజం మోపినపుడు
భారం తగ్గిన "తండ్రి"ని

బ్రహ్మ,విష్ణు , మహేశ్వరుల
కరువైన కర్మ సిద్దాంతాన్ని
గుట్టురట్టు చేస్తూ నేను దాన్ని భోదిస్తానా
నేను "గురువు"ని

సాంతం తప్ప మరేరసమూ తెలియని స్థితిలో
నవ్వుతూనో ,నాలుకతీసి ఎక్కిరిస్తూనో
నేను "పిల్లవాన్ని"

యవ్వనాలన్నీ పువ్వులై
పరిమళిస్తుంటే
ముక్కు మూసుకుని నాదారిన నేను నడుస్తానా!
నేను "యువకున్ని"

మనసు ముద్రించుకున్న జీవితాలు కొన్ని
సంపుటులుగా చదువుతూ
జీవించడాన్ని నేర్చుకుంటానా!
నేను "విద్యార్ధిని"

పనియే దైవమని నమ్మి
దైవత్వాన్ని దరిస్తానా!
నేను "ఉద్యొగి"ని

అర్దనారీశ్వర తత్వానికి
అర్ధమే తెలియకున్నా
అర్ధబాగాన్ని అర్పించినపుడు
"అర్దాంగి"ని

శృంగారం, దైవం సమానమనినమ్మి
సంసార కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు
నేను బాధ్యతని, "భర్త"ని

తమలపాకులాంటి తనువొకటి
తళ తళా మెరుస్తూ
తనువే తామ్బూలమైంది
తిను అన్నప్పుడు
నేను బోజనప్రియున్ని

ఇచ్చినవన్నీ చాలవన్నట్లు
అప్పనంగా అక్షరాలడుగుతూ
చిత్రమైన చింతామణి నా ముందు చిందులేస్తుంటే
నేను "కవి"ని

మూడుకోతులు ముచట్లన్నీ
పురానికి హితువుగా చెబుతూ
పంచెకట్టిన "పురోహితున్ని"

కాలచక్రంమ్మీద మార్పు అన్న మట్టిని పెట్టి
గుండ్రంగా తిప్పుతూ
కుండచేసి కడుపు నింపుకున్నాక
నేను "కుమ్మరిని"

ఒంగని,లొంగని ఉక్కు భావాలన్నీ
కొలిమిలో కాల్చుతూ
గుండెల్లో గునపాలు దింపుతుంటే
నేను "కమ్మరిని"

రంగు,రంగుల హంగులల్లుతూ
రూపాన్ని కప్పేస్తుంటే
నేను "పద్మసాలిని "

మీ అందరికీ అన్నంపెట్టి
నా ఆకలి ,అప్పు తీరక
ఆత్మహత్య చేసుకున్నాక
నేను "రైతు" ని

ధన దాహమేస్తున్నప్పుడు
దాన్ని తాగలేక పోగుచేసుకుంటాను చూడు
నేను "అధికారిని"

వేషం తీసి , వేషం మార్చి
నా పాత్రలన్నీ నేను పోషిస్తానా!
నేను "నటున్ని"

ఇవన్నీ ఎందుగ్గాని
నువ్వెవరు ? అని అడిగితే మాత్రం
మనసువిప్పి మాట్లాడగలిగితే
"నేను దేవుణ్ణి "

Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …