Skip to main content

అచ్చమైన ఆకలి

స్వచ్చమైన నేతిమిఠాయొకటి
సుడీదార్ కట్టుకొని
స్వీట్ షాప్ నుండి బయటకొస్తావుంటే
ఆ తియ్యనైన అందాన్ని తినాలో పంచిపెట్టాలో తెలియక చూస్తున్ననన్ను
తొక్కతీసేసిన మొక్క జొన్నపొత్తొకటి
తప్పుకొమ్మని తోసేస్తే
కోకసుట్టిన కాజా ఒకటి కాపాడేందుకు ప్రయత్నించింది.
అటుసూసి,ఇటుసూసేలోపే
ఆ నేతిమఠాయి కాస్తా,
పీసుమిఠాయి పేసేసుకుని,ఎవడికోసమో ఎదురుసూత్తావుంది.
వెదవది పోతేపోయింది
గులాబీరంగు జిలేబీ మంచిబలేగా వుంటాదని
దానికోసం రోడ్డుదాటుతుంటే,హడావుడిగా పోతున్న హలీమొకటి అడ్డుపడింది
ఒక సలాం కొట్టి సాగనంపేసాను.
పక్కబండికాడ సగం తడుస్తూ నుంచుంది పానీపోరొకటి.
కొంచెం కారంగా,గారంగా తినుకుంటూ తాగుదామని
పోయి పక్కన్నిల్చున్నాను.
తాగుతుంది మినరల్ వాటరు కాదేమో, జనరల్ వాటరైతే జలుబు సేత్తాదని
ఇదొద్దురాబాబూ అని అక్కడనుండి కూడా వచ్చేసాను
కాస్త పొడుగ్గా,నాజూగ్గా మసాలాసల్లిన బజ్జీలు కనిపించేసరికి మరోబండి దగ్గరాగిపోయాను
కొన్ని పొట్టిమిరగాయలు,కొన్ని గట్టిమిరగాయలు కనబడ్డాయక్కడ.
సూడ్డానికే కారంగా కనిపిస్తున్నాయ్, తింటే దిమ్మతిరిగిపోద్దని బయపడి.
సల్లగా మెల్లగా షోడాహబ్ దగ్గరకొచ్చాను.
అక్కడ ఏరంగుదాన్ని సూసినా బుస బుసలూ, రుస రుసలే.........పొంగుతూ,తొంగిచూస్తూ!
ఇక లాభంలేదు ఈ పూటకి నా ఆకలి దప్పులు తీరెట్టులేవని
రైట్ క్లిక్ చేసి
రీఫ్రెష్ అయ్యి
షడౌన్ అవడానికి సిద్దమయ్యాను.

.....

*25.7.2012

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా