Skip to main content

అచ్చమైన ఆకలి

స్వచ్చమైన నేతిమిఠాయొకటి
సుడీదార్ కట్టుకొని
స్వీట్ షాప్ నుండి బయటకొస్తావుంటే
ఆ తియ్యనైన అందాన్ని తినాలో పంచిపెట్టాలో తెలియక చూస్తున్ననన్ను
తొక్కతీసేసిన మొక్క జొన్నపొత్తొకటి
తప్పుకొమ్మని తోసేస్తే
కోకసుట్టిన కాజా ఒకటి కాపాడేందుకు ప్రయత్నించింది.
అటుసూసి,ఇటుసూసేలోపే
ఆ నేతిమఠాయి కాస్తా,
పీసుమిఠాయి పేసేసుకుని,ఎవడికోసమో ఎదురుసూత్తావుంది.
వెదవది పోతేపోయింది
గులాబీరంగు జిలేబీ మంచిబలేగా వుంటాదని
దానికోసం రోడ్డుదాటుతుంటే,హడావుడిగా పోతున్న హలీమొకటి అడ్డుపడింది
ఒక సలాం కొట్టి సాగనంపేసాను.
పక్కబండికాడ సగం తడుస్తూ నుంచుంది పానీపోరొకటి.
కొంచెం కారంగా,గారంగా తినుకుంటూ తాగుదామని
పోయి పక్కన్నిల్చున్నాను.
తాగుతుంది మినరల్ వాటరు కాదేమో, జనరల్ వాటరైతే జలుబు సేత్తాదని
ఇదొద్దురాబాబూ అని అక్కడనుండి కూడా వచ్చేసాను
కాస్త పొడుగ్గా,నాజూగ్గా మసాలాసల్లిన బజ్జీలు కనిపించేసరికి మరోబండి దగ్గరాగిపోయాను
కొన్ని పొట్టిమిరగాయలు,కొన్ని గట్టిమిరగాయలు కనబడ్డాయక్కడ.
సూడ్డానికే కారంగా కనిపిస్తున్నాయ్, తింటే దిమ్మతిరిగిపోద్దని బయపడి.
సల్లగా మెల్లగా షోడాహబ్ దగ్గరకొచ్చాను.
అక్కడ ఏరంగుదాన్ని సూసినా బుస బుసలూ, రుస రుసలే.........పొంగుతూ,తొంగిచూస్తూ!
ఇక లాభంలేదు ఈ పూటకి నా ఆకలి దప్పులు తీరెట్టులేవని
రైట్ క్లిక్ చేసి
రీఫ్రెష్ అయ్యి
షడౌన్ అవడానికి సిద్దమయ్యాను.

.....

*25.7.2012

Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …