Skip to main content

|| భూమ్యాకాశం ||


వాళ్ళిద్దరినీ ఎప్పటినుండో చూస్తున్నాను

ఎవరు వాళ్ళు ?

ఎప్పుడూ ఒకరివైపొకల్లు అలాగే చూసుకుంటారుఅతను ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటాడో !

అందమైనోడు కూడా

స్వచ్చమైన మనసు పైకి కినిపిస్తూనే ఉంటుంది.

అప్పుడపుడూ అవసరమనుకున్న

మొహమాటపు మబ్బులు కప్పుకుంటాడుఆమె చాలా ఓపిగ్గలది

పచ్చ చీర కట్టుకుని ముచ్చటగా కనిపిస్తుంది.వారి ఇరువురి సంబందం ఏమిటో అని

వాళ్ళకైనా తెలుసో లేదో అని అనుకుంటానుఒకరు పైన

ఒకరు కింద

ఎప్పుడూ అదే తీరు

ఎవరూ మారరు.ఒక్కోసారి ఏమవుతుందో తెలీదు

ఆమె వైపు ఉరిమి చూస్తాడు

తను బెదిరిపోతూ , అతనివైపు భయంగా చూస్తుంది

అతడు కరిగిపోతాడేమో!

కొన్ని చెమట చుక్కల్లాంటివి ఆమె నుదుటిపై కురుపిస్తాడుఅవిఎత్తైన

ప్రదేశాలగుండా ప్రవహించి

ఆమెలోని పల్లుపు ప్రాంతాల్లోకి చేరుతాయిఆ స్వేదాస్కలనంతో సేదతీరుతారుకాబోలు

ఇద్దరూ కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా కనిపిస్తారుఆమె కావాలని కలగజేసుకుని

ఎన్నాళ్ళిలా విడిగా ఉంటాం

మనం కలిసిపోదామా అని అడుగుతుంది

దానికతడు ఎటకారాన్ని ఎరువట్టుకొచ్చి

“ఒసేయ్ తల్లి పీనుగా

మనం కలిస్తే మన బిడ్డలెట్టా బతుకుతారే?

మనసంగమం సాద్యం కాదుగాని

మనమిలాగే ఉందాం

మనబిడ్డల్ని చూసుకుందాం” అంటాడు

ఆమె సరే అని సమాదానపడుతూ

సహృదయంతో అతనికేసి చూస్తుంది .

ఇవన్నీ గమనిస్తూనే

వాళ్ళిద్దరి సంబంధం ఏదైతే నాకేంటి

నాకు వాళ్లకి సంబంధం ఏమిటి

అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను

Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …