Skip to main content

// కొత్తలో సంగతి //

కాస్త ఎనకోముందో
ఆమె లేస్తుంది
అతనుకూడా

ఒక రకమైన పాచి చూపు చూస్తాడు
ఛీ.....పో అన్నట్టు
సిగ్గు పడుతుంది

అర్జెంటుగా ఆపీసుకెల్లాలంటాడు
అలాగే రెడీ చేస్తానంటుంది

ఆమె అతడికి దోసేస్తుంది
అతడు ఆమెను దోచేస్తాడు

నేను వెళ్తున్నానంటాడు
జాగ్రత్త సుమండీ !
"అన్నట్టు వచ్చేటపుడు"
అంటుంది

అది పూర్తి కాకుండానే
మంచినీళ్ళ వంకతో అతను లోపలికొస్తాడు
ఏమీ ఎరగనట్టు
మూత్తుడుచుకుంటూ బయటకొస్తాడు
కావాల్సినన్ని నీళ్ళు తాగేసి

ఈసారి మంచినీళ్ళు లేవని
మొహమ్మీద తలుపేస్తుంది
అతడు, ఆమె కవరేజ్ ఏరియానుండి వెళ్ళిపోతాడు
ఆమె దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తుంది

కొద్దిసేపు బీప్..............బీప్ .................బీప్

"ఆ ఇప్పుడేవస్తున్నా సరేనా"
అంటూ
ఆరవగానే అతను అప్ర"మత్తుడై"పోతాడు

అక్కడాగి
అందుకోసం
మూర మల్లెలు
ముప్పై రూపాయలైనా కొనేస్తాడు

ఆమె కళ్ళలో వత్తులేసుకుని కూచుంటుంది
అతడెల్లి వెలిగిస్తాడు
ఆమె అతడికి వడ్డిస్తుంది
అతడు ఆ"మెను" ఆరగిస్తాడు
ఆమె అందిస్తుంది
అతడు అందుకుంటాడు

విందైపోతుంది
లైటు కూడా బందైపోతుంది
రెండు దిండ్లు
ఒక దుప్పడితో సరిపెట్టుకుంటారు
రాత్రి రంజుకుంటుంది
మెల్ల మెల్లగా చల్లరేసరికి
ఇరివురికీ తెల్లారిపోతుంది
.
.
.
.
ఇంకాస్త సేపుంటే బాగుండుననిపిస్తుంది

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా