|| అక్షర ఆత్మీయత||

గౌరవనీయులైన అని
గౌరవించి రాసినా
ఉబయకుసులోపరి అని
ఊరిస్తూ రాసినా
ప్రియమైన అని
ప్రియంగా రాసినా
ఒకప్పుడు ఉత్తరాలదే ఊపంతా
మనసులోని భావాన్ని
మరో మనసుకి చేరేట్టు రాయడం
మనకప్పుడు మచ్చికే కదా !
మరి ఇప్పుడెందుకు
హాయ్
హలో
హౌఆర్ యూ డూయింగ్?
అంటూ
అయస్కాంత తరంగాలకి
అలవాటు పడిపోతున్నాం !
ఈ యంత్రాలన్నీ
మన మనసుకి మంత్రాలేసి
మన మద్య సాన్నిహిత్య్యాన్ని మరిపించేస్తున్నాయి
కారణాలేమైనా కానియ్యండి
మనమంతా పెరిగి”పోతున్నా”మనే బ్రమలో వున్నాం
వద్దు
మన మద్య ఈ దూరాలొద్దు
అక్షరాలై
ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకుందాం
అల్లుకుపోతూ
అతుక్కుని ఉందాం
అందుకే
అందరూ రండి
అక్షరాలుగా వచ్చి అల్లుకుపోండి !
అక్షర ఆత్మీయతని చాటి చెప్పండి

04-09-2012

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు