Skip to main content

|| నాన్నన్న దేవుడు నాతో చెప్పాడు ||

అమ్మతనం నిండిన
అనంత విశ్వంలోనుండి
అరచేతుళ్ళోకి జారినపుడు
మొదటి ముద్దు అమ్మిచ్చిందట
దాంతో ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడి
విశ్వాన్నే జయించిన వీరుడిలా
కనిపించానట నేను

రెండో ముద్దు నాన్నెడితే
నాలుకతీసి ఎక్కిరించానట
కితకితలు పుట్టికాబోలు
అదీ నాన్నే చెప్పాడు

ఈ భూమ్మీద మొదటాకలి తీర్చిన
అమ్మతనాన్ని
చిత్రించాడట మానాన్న
ఆమె చనుబాలు నా నోటికందిస్తూ
ఒళ్ళో ఉన్న నా బుగ్గమీద
ప్రేమచుక్కలు రెండు కురిపించిదట
వాటిని
మా నాన్న
తన ముక్కుతో తుడిచాడట తెలుసా!....?
నాతో చెబుతూ చెమ్మవుతున్నాడిప్పుడు.

"పెరిగి
పెద్దైనా
పేగుబందం తెగదులేరా"

ఆకలినీదైనా
అలమటింపు తనది
అందుకే
ఆమె
అమ్మైందిరా

కడుపులో ఉన్నప్పుడేననుకున్నావా?
పేగుతెంచుకుని పుట్టేసాక్కూడా
నీకాకలైతే తనకెలా తెలుస్తుంది చెప్పు?
ఇంకా ఆ లంకె ఏమిటో?
ఎక్కడుందో?
ఎవడు దాన్ని సృష్టించాడో తెలుసా?

అని అడిగాడు
తెలీదన్నట్టు చూసాన్నేను

దగ్గరకు పిలిచి
చెవిలో నోరెట్టిమరీ నాన్నన్న దేవుడు నాతో చెప్పాడు
"నేనెనని"


*28-08-2012

Comments

 1. చాలా బాగుంది కాశీ...
  అని అడిగాడు
  తెలీదన్నట్టు చూసాన్నేను

  దగ్గరకు పిలిచి
  చెవిలో నోరెట్టిమరీ నాన్నన్న దేవుడు నాతో చెప్పాడు
  "నేనెనని"............@శ్రీ...

  ReplyDelete
 2. ధన్యవాదాలు ఆర్.వి.యస్.యస్.శ్రీనివాస్ గారూ !

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …